2019 World Masters Draw

The for the 2019 World Masters has now been made. You can see all the groups below and the full schedule here.

288 players. 48 groups. 1 World Masters Champion.

W %
57 ENG Steve Puttock 59.59% (245)
41 IIBA Nigel Charles 59.54% (173)
229 IIBA Jordan Rankin 51.25% (80)
25 SE Jonas Häger 58.62% (319)
170 IIBA Trevor Brian 56.32% (87)
618 IIBA Theresa Cushnahan 27.87% (61)
W %
336 IIBA Michael McKim 29.79% (47)
234 IIBA Nigel Graham 57.58% (33)
299 ENG Stephen Wilson 21.21% (99)
677 IIBA RJ Woolsey 33.33% (6)
360 IIBA Ross McMullan 75.00% (8)
391 IIBA Gary Burke 68.42% (57)
W %
537 IIBA Trevor Stubbs 25.00% (32)
62 SE Karl Nordlund 47.69% (65)
750 DE Annelie Wachholz 14.29% (7)
267 IIBA Kevin McAliskey 36.84% (19)
432 IIBA William Esler 29.63% (81)
201 IIBA Colin Dunwoody 50.00% (44)
W %
490 NO Robert Kristiansen 34.62% (78)
34 WAL John Jillings 49.19% (124)
117 ENG Darren Brown 29.79% (94)
500 IIBA Gerard Glackin 47.83% (23)
128 IIBA Ivan McClintock 66.67% (18)
269 IIBA Ian McElroy 52.63% (19)
W %
747 IIBA Noel McClure 25.00% (20)
471 IIBA Finbar Maguire 48.39% (31)
498 ENG Sheila Wilson 22.12% (104)
48 SE Olle Bäckgren 38.89% (72)
69 IIBA Alan Paul 89.29% (84)
417 IIBA James Caskie 53.85% (13)
W %
136 IIBA Jamie Crozier 47.52% (101)
70 WAL Cennydd Howell 58.14% (86)
420 IIBA Denver Wasson 66.67% (12)
409 IIBA Nigel Norris 50.00% (18)
101 ENG John Lax 50.94% (267)
344 IIBA Uel Gordon 64.00% (50)
W %
303 NO Tom Erik Johnsen 45.87% (109)
562 ENG Debbie Pye 11.63% (43)
313 ENG Rob Ferguson 51.85% (27)
485 IIBA Gemma Hamilton 28.57% (28)
178 IIBA Martin McNicholl 70.37% (135)
524 IIBA Frank Cunningham 46.03% (63)
W %
188 IIBA Kevin McNamee 51.28% (39)
18 IIBA Paul Cairnduff 55.80% (138)
186 IIBA Rachel McDonnell 52.94% (34)
627 WAL John Daniel Jones 33.33% (24)
360 IIBA Andy Steele 69.23% (13)
308 IIBA Sophie McIntyre 45.61% (57)
W %
267 ENG Lee Whiteley 54.24% (59)
641 IIBA Stuart Cochrane 53.33% (15)
750 WAL Robert Jones 16.67% (6)
391 IIBA Suzanne Finlay 45.83% (144)
124 IIBA Mark Hamilton 57.50% (40)
73 NO Tone Bøe 53.80% (184)
W %
51 ENG Saul Featherstone 59.41% (101)
87 WAL Jamie Stiles 61.17% (103)
511 IIBA Nathan Nixon 39.13% (23)
371 IIBA Keelan Nelson 55.56% (36)
544 IIBA Diarmuid McMahon 49.35% (77)
5 IIBA Gary McNabb 80.57% (211)
W %
6 BE Jonathan Payne 69.85% (388)
292 IIBA Darin Graydon 27.69% (65)
65 ENG Michael Doorey 70.00% (50)
471 IIBA Noel Hall 33.33% (12)
143 IIBA Noel Graham 72.29% (83)
532 IIBA Thomas Mcaleavey 41.18% (68)
W %
54 IIBA Rodger Armour 41.46% (82)
750 IIBA Vanessa Mchugh 7.69% (13)
55 ENG Keith Lackford 54.72% (159)
82 BE Dimitri Payne 70.29% (276)
131 IIBA Alistair Mahaffy 47.01% (117)
3 IIBA Joseph Beattie 79.57% (328)
W %
566 IIBA Aidan Gallagher 40.00% (25)
550 IIBA David Brian 26.47% (34)
319 SCO Fred Wyness 30.51% (59)
344 BE Suzanne Steele 18.64% (177)
14 IIBA Don McNamara 63.18% (220)
319 IIBA William Devenney 44.23% (52)
W %
239 IIBA Ricky Cochrane 68.63% (51)
703 IIBA Kieran Rafferty 18.52% (27)
144 IIBA Shane West 67.74% (31)
190 IIBA Stephen Clarke 33.71% (89)
85 IM Stephen Gale 62.33% (300)
61 WAL Arwel Morgan 72.28% (101)
W %
16 ENG Mark Chittock 61.64% (146)
677 IIBA Tanya Armstrong 28.57% (14)
226 IIBA Colin Glackin 65.52% (29)
89 IIBA Andy Howard 48.17% (164)
405 IIBA Jonathan Barnes 42.53% (87)
544 WAL Chris Martin 47.06% (34)
W %
152 IIBA Chris Duncan 48.72% (78)
120 ENG Stephen McAlister 66.67% (51)
32 ENG Chris Hopkins 56.62% (136)
35 NO Gunnar Frantzen 41.29% (201)
13 SE Jörgen Karlsson 60.78% (334)
9 ENG Nigel Nicholls 69.75% (238)
W %
28 ENG Thomas Coles 51.75% (114)
243 SCO Kevin Peacock 48.65% (74)
116 SCO Gary Stewart 55.13% (78)
33 ENG Daniel Sands 60.13% (158)
40 ENG Elise Daniell 42.70% (185)
90 WAL Stephen Williams 69.28% (153)
W %
96 IIBA William Parkinson 55.56% (54)
590 IIBA Darryl Abraham 33.33% (6)
677 IIBA Glenn Weir 28.57% (7)
775 DE Erika Wachholz 12.50% (56)
551 IIBA Adrian Tanner 57.63% (59)
56 IIBA William Boggs 74.07% (135)
W %
420 IIBA Malcolm Hurst 69.23% (13)
566 IIBA W Richard Martin 35.71% (14)
520 IIBA Sara Johnston 40.40% (99)
360 IIBA Alan Graham 65.52% (29)
371 IIBA Jackie Erskine 58.33% (60)
588 IIBA Lee Devenney 24.49% (49)
W %
698 IIBA Michael Hayes 15.38% (13)
656 IIBA Roisin McClean 28.57% (21)
428 IIBA Stuart Scott 50.00% (6)
216 IIBA Andrew Cockcroft 45.34% (161)
417 IIBA Finbarr Boyle 47.06% (34)
164 IIBA David McBride 67.86% (28)
W %
300 IIBA Shane Clyde 37.50% (32)
134 IIBA David McCullough 63.83% (47)
775 IIBA Danny Bonner 0.00% (6)
7 IIBA Nathan Haire 71.56% (211)
346 IIBA Jason Hand 75.00% (44)
12 SCO Lawrence Moffat 68.79% (157)
W %
415 WAL Kyle Bainbridge 15.63% (32)
44 ENG Steven Roberts 57.35% (136)
37 ENG Paul Seaman 59.50% (200)
400 IIBA Derek McCann 45.08% (122)
553 IIBA Tom Brady 50.00% (88)
656 IIBA Glen Henry 47.37% (38)
W %
79 WAL Aled Edwards 67.61% (71)
677 IIBA Roland Nixon 41.67% (12)
775 ENG Katie Davis 0.00% (6)
149 ENG Mark McHugh 32.34% (167)
1 IIBA Mark Beattie 79.61% (363)
588 IIBA George Tanner 30.99% (71)
W %
59 IIBA Matthew Hamilton 47.89% (71)
775 IIBA Mark Moore 0.00% (6)
19 IIBA Bronagh Toleman 72.09% (172)
607 IIBA Shane Magennis 40.54% (74)
222 IIBA Damian Mcallister 59.14% (93)
514 IIBA Michael Hand 67.50% (40)
W %
441 ENG Angela Roberts 16.92% (65)
106 ENG Elliott James 67.00% (100)
15 IIBA P.J Gallagher 73.99% (273)
337 IIBA Con Mulholland 41.56% (77)
355 ENG Alan Spicer 29.17% (72)
67 ENG Steve Burrows 56.25% (80)
W %
677 ENG George Main 54.05% (37)
153 IIBA Steven Stafford 53.85% (39)
192 ENG Mike Wright 54.64% (97)
332 IIBA Owen Kelly 53.93% (89)
325 IIBA Seamus McMath 50.82% (61)
43 ENG Peter Hore 55.49% (182)
W %
357 ENG Eric Jones 32.43% (37)
428 IIBA Jordan Sheaffer 38.46% (13)
377 IIBA Lee Hall 30.77% (26)
527 IIBA Stephen Mulholland 41.27% (63)
529 IIBA Brian Mccoy 28.81% (59)
27 WAL Christopher Hillier 52.59% (135)
W %
265 IIBA Bobby Logan 42.31% (26)
506 IIBA Alastair McCrea 34.62% (26)
747 IIBA James Beacom 16.67% (6)
542 FR Roger Hammond 23.71% (97)
371 IIBA Uel Finlay 33.64% (107)
391 IIBA James Robinson 37.93% (58)
W %
177 IIBA Adam Dyche 62.86% (35)
536 IIBA George Fletcher 33.33% (21)
380 IIBA Marty Trainor 68.63% (51)
506 IIBA Fiona McDermott 58.18% (55)
698 IIBA Daniel Wilson 30.77% (26)
148 SE Ingvar Nelson 48.48% (198)
W %
93 WAL Stephen Bainbridge 44.44% (72)
703 IIBA Esther Forster 48.39% (31)
590 IIBA David Sinton 33.33% (6)
60 ENG Jack Pye 75.00% (228)
104 IIBA Paul Duff 70.10% (97)
200 IIBA Gerard Conroy 58.62% (58)
W %
161 IIBA Rachel Cochrane 58.62% (58)
155 IIBA John Elliott 42.86% (56)
335 IIBA Phil Cromie 42.86% (42)
750 IIBA Norris Sheaffer 11.11% (18)
485 IIBA Shane Hand 69.05% (42)
641 WAL Catherine Roberts 16.33% (49)
W %
50 WAL Gethin Edwards 51.32% (76)
590 IIBA Richard Truell 42.11% (19)
132 IIBA James Rutledge 63.16% (19)
17 ENG Alex Kley 69.28% (153)
537 IIBA Ivan Craig 56.92% (130)
213 IIBA Sean Conroy 71.43% (91)
W %
348 IIBA Jamie Beatty 38.89% (18)
348 IIBA Paul Millar 46.67% (15)
656 IIBA Colin Roche 28.57% (14)
36 IIBA Glenn Harvey 57.83% (230)
111 IIBA Cecil Dillon 70.62% (211)
775 IIBA Uel Boyle 0.00% (12)
W %
656 IIBA Geordie McAteer 36.84% (19)
775 IIBA Hazlit Brian 0.00% (6)
171 IIBA Alan McCombe 43.43% (99)
529 IIBA Lee Jacob 69.09% (55)
337 IIBA Valerie Witherow 49.45% (91)
544 IIBA Michael Reid 31.15% (61)
W %
194 ENG Nigel Reed 54.69% (256)
675 IIBA Stephen Cupples 15.79% (19)
775 IIBA Willie McHugh 0.00% (6)
409 IIBA Ronnie Stubbs 85.71% (14)
11 ENG James Trott 69.94% (346)
341 IIBA Rebecca Gilroy 30.43% (46)
W %
540 IIBA Callum Gilmour 42.86% (14)
775 IIBA Annie Cunningham 0.00% (18)
358 IIBA John Gerard 75.00% (8)
417 IIBA Jonathan Jacob 41.67% (24)
190 IIBA Charlie Clarke 48.48% (66)
291 SE Pontus Guldestam 35.48% (62)
W %
212 ENG David Chittock 28.70% (115)
189 IIBA James Shaw 59.26% (27)
511 IIBA David Cunningham 27.59% (29)
2 ENG Peter Roberts 73.82% (233)
97 IIBA Raymond Stubbs 77.55% (98)
218 IIBA Nigel Hamilton 61.29% (93)
W %
775 DE Volker Kirmse 9.09% (11)
330 IIBA John McCallion 27.47% (91)
539 IIBA Carmel McKim 15.56% (45)
313 IIBA Barbara Elliott 23.40% (47)
400 IIBA Philip Stirling 57.14% (7)
8 ENG Edward Sawbridge 72.17% (212)
W %
579 IIBA David Boal 50.00% (6)
579 SCO Walter Bruce 20.00% (25)
506 IIBA Ivor Armstrong 48.89% (90)
199 IIBA Robbie Foster 52.86% (70)
176 IIBA Nathan Minish 46.94% (49)
562 IIBA Stephen McCrory 34.62% (52)
W %
74 ENG Karl Hudson 47.52% (202)
571 IIBA Lisa Mavitty 31.58% (19)
24 ENG Stephen Proctor 69.26% (244)
223 IIBA Robin Gamble 29.07% (86)
409 WAL Peter Gordon 41.67% (36)
750 IIBA Patrick Gilroy 30.30% (33)
W %
703 IIBA Derek Corscadden 38.46% (13)
390 IIBA Mark Granleese 33.33% (12)
590 DE Andreas Hahn 18.42% (38)
29 IIBA Sam Moore 53.79% (277)
341 IIBA Adrian McCaw 36.90% (84)
400 IIBA Adam Rankin 61.97% (71)
W %
323 IIBA Hannah Cochrane 62.07% (58)
140 IIBA Gary Brian 61.36% (44)
553 IIBA Andrew Evans 68.18% (22)
775 US Drew Davidson 0.00% (6)
703 IIBA Gary McWilliams 28.57% (7)
19 WAL Andrew Jones 63.84% (224)
W %
157 IIBA Derek McClintock 57.14% (35)
407 ENG Jo Featherstone 29.27% (41)
420 IIBA John Adair 66.67% (6)
100 IIBA Colin Deering 60.71% (28)
138 NO Kai Aslak Holte 35.29% (68)
643 SE Ulf Hällstrand 35.58% (104)
W %
581 WAL Geraint Morgan 33.33% (18)
64 IIBA Adam Gilmour 63.49% (63)
280 IIBA John Sloan 54.55% (22)
257 IIBA Sean Trainor 62.90% (62)
676 IIBA Justin Rafferty 25.00% (56)
703 IIBA Katrine McDermott 38.30% (47)
W %
21 ENG Daniel Winmill 65.42% (214)
78 IIBA Paddy McElvaney 51.33% (150)
544 IIBA Ciaran Green 39.24% (79)
311 IIBA Reggie Collen 36.73% (98)
461 IIBA David McGuinness 26.98% (63)
432 SE Eva Nelson 17.56% (131)
W %
544 IIBA John Moore 33.33% (12)
145 IIBA Gerard Moen 55.46% (119)
321 IIBA John Quinn 69.74% (76)
157 IIBA Niall Hand 62.86% (35)
10 SE Joel Häger 67.20% (378)
42 WAL Dafydd Howell 61.01% (159)
W %
192 IIBA Jamie Morrow 48.65% (37)
246 IIBA Jamie West 44.00% (25)
485 ENG John Barnard 16.67% (30)
4 IIBA Pauline Beattie 71.03% (290)
256 IIBA David Bonner 60.71% (56)
49 WAL Martin Harries 71.32% (129)
W %
46 IIBA Ian Hobson 81.69% (71)
203 WAL Lee Lewis 48.65% (37)
377 IIBA Angus Barnes 49.00% (100)
527 IIBA Steven Jeffers 34.83% (89)
590 IIBA Danny Rea 30.77% (13)
30 ENG Lee Toleman 71.17% (163)
Official Sponsors
Bowls Trader
Drakes Pride
Taylor Bowls
Power Porsgrunn
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services
Drumlin Lane Self Catering
iamcrystalgoddess