2019 World Masters Draw

The for the 2019 World Masters has now been made. You can see all the groups below and the full schedule here.

288 players. 48 groups. 1 World Masters Champion.

W %
74 ENG Steve Puttock 58.94% (263)
51 IIBA Nigel Charles 59.20% (201)
412 IIBA Jordan Rankin 51.25% (80)
24 SE Jonas Häger 59.09% (352)
460 IIBA Trevor Brian 54.84% (93)
N/A IIBA Theresa Cushnahan 27.87% (61)
W %
185 IIBA Michael McKim 32.79% (61)
144 IIBA Nigel Graham 57.45% (47)
585 ENG Stephen Wilson 21.21% (99)
N/A IIBA RJ Woolsey 33.33% (6)
N/A IIBA Ross McMullan 75.00% (8)
275 IIBA Gary Burke 66.67% (63)
W %
657 IIBA Trevor Stubbs 23.08% (39)
226 SE Karl Nordlund 47.69% (65)
N/A DE Annelie Wachholz 14.29% (7)
725 IIBA Kevin McAliskey 36.84% (19)
522 IIBA William Esler 30.34% (89)
611 IIBA Colin Dunwoody 50.00% (44)
W %
456 NO Robert Kristiansen 35.29% (85)
43 WAL John Jillings 47.80% (159)
49 ENG Darren Brown 38.52% (135)
N/A IIBA Gerard Glackin 47.83% (23)
325 IIBA Ivan McClintock 50.00% (32)
332 IIBA Ian McElroy 46.88% (32)
W %
N/A IIBA Noel McClure 25.00% (20)
493 IIBA Finbar Maguire 45.95% (37)
417 ENG Sheila Wilson 23.42% (111)
205 SE Olle Bäckgren 37.18% (78)
122 IIBA Alan Paul 88.04% (92)
N/A IIBA James Caskie 53.85% (13)
W %
140 IIBA Jamie Crozier 48.25% (114)
38 WAL Cennydd Howell 60.71% (112)
630 IIBA Denver Wasson 50.00% (18)
129 IIBA Nigel Norris 55.17% (29)
60 ENG John Lax 52.58% (291)
N/A IIBA Uel Gordon 64.00% (50)
W %
345 NO Tom Erik Johnsen 47.01% (117)
756 ENG Debbie Pye 11.63% (43)
N/A ENG Rob Ferguson 51.85% (27)
549 IIBA Gemma Hamilton 26.83% (41)
27 IIBA Martin McNicholl 73.65% (167)
385 IIBA Frank Cunningham 47.22% (72)
W %
81 IIBA Kevin McNamee 57.41% (54)
15 IIBA Paul Cairnduff 56.98% (179)
221 IIBA Rachel McDonnell 52.94% (51)
N/A WAL John Daniel Jones 33.33% (24)
N/A IIBA Andy Steele 69.23% (13)
N/A IIBA Sophie McIntyre 45.61% (57)
W %
541 ENG Lee Whiteley 54.24% (59)
262 IIBA Stuart Cochrane 57.14% (21)
N/A WAL Robert Jones 16.67% (6)
107 IIBA Suzanne Finlay 48.10% (158)
117 IIBA Mark Hamilton 58.49% (53)
420 NO Tone Bøe 53.80% (184)
W %
61 ENG Saul Featherstone 62.61% (115)
324 WAL Jamie Stiles 61.17% (103)
127 IIBA Nathan Nixon 42.86% (35)
541 IIBA Keelan Nelson 55.56% (36)
N/A IIBA Diarmuid McMahon 49.35% (77)
3 IIBA Gary McNabb 81.40% (258)
W %
12 BE Jonathan Payne 69.56% (427)
547 IIBA Darin Graydon 26.76% (71)
31 ENG Michael Doorey 72.97% (74)
442 IIBA Noel Hall 38.89% (18)
N/A IIBA Noel Graham 72.29% (83)
N/A IIBA Thomas Mcaleavey 41.18% (68)
W %
23 IIBA Rodger Armour 45.76% (118)
N/A IIBA Vanessa Mchugh 7.69% (13)
63 ENG Keith Lackford 55.93% (177)
232 BE Dimitri Payne 70.29% (276)
231 IIBA Alistair Mahaffy 46.51% (129)
11 IIBA Joseph Beattie 80.05% (366)
W %
N/A IIBA Aidan Gallagher 40.00% (25)
N/A IIBA David Brian 26.47% (34)
210 SCO Fred Wyness 28.57% (84)
371 BE Suzanne Steele 18.69% (214)
4 IIBA Don McNamara 65.27% (262)
442 IIBA William Devenney 40.63% (64)
W %
191 IIBA Ricky Cochrane 69.49% (59)
N/A IIBA Kieran Rafferty 18.52% (27)
379 IIBA Shane West 67.74% (31)
230 IIBA Stephen Clarke 35.64% (101)
42 IM Stephen Gale 62.57% (342)
22 WAL Arwel Morgan 71.85% (135)
W %
57 ENG Mark Chittock 62.11% (161)
N/A IIBA Tanya Armstrong 28.57% (14)
657 IIBA Colin Glackin 57.14% (35)
120 IIBA Andy Howard 48.88% (178)
525 IIBA Jonathan Barnes 40.86% (93)
N/A WAL Chris Martin 47.06% (34)
W %
118 IIBA Chris Duncan 51.61% (93)
497 ENG Stephen McAlister 66.67% (51)
181 ENG Chris Hopkins 56.62% (136)
45 NO Gunnar Frantzen 42.04% (245)
35 SE Jörgen Karlsson 60.66% (361)
5 ENG Nigel Nicholls 70.07% (284)
W %
29 ENG Thomas Coles 49.67% (151)
585 SCO Kevin Peacock 48.65% (74)
539 SCO Gary Stewart 55.13% (78)
13 ENG Daniel Sands 62.75% (204)
32 ENG Elise Daniell 43.56% (225)
242 WAL Stephen Williams 69.18% (159)
W %
102 IIBA William Parkinson 57.35% (68)
N/A IIBA Darryl Abraham 33.33% (6)
N/A IIBA Glenn Weir 28.57% (7)
N/A DE Erika Wachholz 12.50% (56)
651 IIBA Adrian Tanner 53.85% (65)
94 IIBA William Boggs 74.31% (144)
W %
N/A IIBA Malcolm Hurst 69.23% (13)
N/A IIBA W Richard Martin 35.71% (14)
343 IIBA Sara Johnston 40.71% (113)
N/A IIBA Alan Graham 65.52% (29)
N/A IIBA Jackie Erskine 58.33% (60)
385 IIBA Lee Devenney 26.98% (63)
W %
N/A IIBA Michael Hayes 15.38% (13)
N/A IIBA Roisin McClean 28.57% (21)
N/A IIBA Stuart Scott 50.00% (6)
80 IIBA Andrew Cockcroft 47.67% (193)
N/A IIBA Finbarr Boyle 47.06% (34)
87 IIBA David McBride 63.83% (47)
W %
355 IIBA Shane Clyde 36.84% (38)
113 IIBA David McCullough 65.00% (60)
N/A IIBA Danny Bonner 0.00% (6)
9 IIBA Nathan Haire 70.24% (252)
N/A IIBA Jason Hand 75.00% (44)
10 SCO Lawrence Moffat 68.16% (201)
W %
510 WAL Kyle Bainbridge 17.95% (39)
17 ENG Steven Roberts 59.89% (182)
30 ENG Paul Seaman 59.57% (235)
604 IIBA Derek McCann 44.62% (130)
N/A IIBA Tom Brady 50.00% (88)
N/A IIBA Glen Henry 47.37% (38)
W %
420 WAL Aled Edwards 67.61% (71)
145 IIBA Roland Nixon 60.00% (30)
N/A ENG Katie Davis 0.00% (6)
260 ENG Mark McHugh 32.22% (180)
6 IIBA Mark Beattie 79.76% (410)
599 IIBA George Tanner 32.91% (79)
W %
37 IIBA Matthew Hamilton 50.53% (95)
N/A IIBA Mark Moore 0.00% (6)
109 IIBA Bronagh Toleman 70.79% (178)
201 IIBA Shane Magennis 41.86% (86)
651 IIBA Damian Mcallister 56.57% (99)
756 IIBA Michael Hand 67.50% (40)
W %
556 ENG Angela Roberts 16.92% (65)
351 ENG Elliott James 67.00% (100)
146 IIBA P.J Gallagher 73.99% (273)
646 IIBA Con Mulholland 41.56% (77)
475 ENG Alan Spicer 30.77% (78)
62 ENG Steve Burrows 56.12% (98)
W %
N/A ENG George Main 54.05% (37)
106 IIBA Steven Stafford 53.45% (58)
178 ENG Mike Wright 54.95% (111)
630 IIBA Owen Kelly 51.58% (95)
N/A IIBA Seamus McMath 50.82% (61)
39 ENG Peter Hore 54.22% (225)
W %
N/A ENG Eric Jones 32.43% (37)
N/A IIBA Jordan Sheaffer 38.46% (13)
114 IIBA Lee Hall 47.37% (38)
651 IIBA Stephen Mulholland 39.13% (69)
417 IIBA Brian Mccoy 25.64% (78)
69 WAL Christopher Hillier 52.32% (151)
W %
645 IIBA Bobby Logan 29.73% (37)
N/A IIBA Alastair McCrea 34.62% (26)
N/A IIBA James Beacom 16.67% (6)
N/A FR Roger Hammond 23.71% (97)
201 IIBA Uel Finlay 34.45% (119)
N/A IIBA James Robinson 37.93% (58)
W %
183 IIBA Adam Dyche 62.50% (40)
N/A IIBA George Fletcher 33.33% (21)
N/A IIBA Marty Trainor 68.63% (51)
N/A IIBA Fiona McDermott 58.18% (55)
N/A IIBA Daniel Wilson 30.77% (26)
379 SE Ingvar Nelson 47.55% (204)
W %
293 WAL Stephen Bainbridge 42.31% (78)
385 IIBA Esther Forster 43.48% (46)
N/A IIBA David Sinton 33.33% (6)
255 ENG Jack Pye 74.90% (239)
128 IIBA Paul Duff 68.47% (111)
358 IIBA Gerard Conroy 56.25% (64)
W %
180 IIBA Rachel Cochrane 62.12% (66)
176 IIBA John Elliott 44.12% (68)
N/A IIBA Phil Cromie 42.86% (42)
N/A IIBA Norris Sheaffer 11.11% (18)
402 IIBA Shane Hand 67.35% (49)
497 WAL Catherine Roberts 18.18% (55)
W %
103 WAL Gethin Edwards 52.44% (82)
657 IIBA Richard Truell 36.00% (25)
68 IIBA James Rutledge 61.90% (42)
7 ENG Alex Kley 72.31% (195)
630 IIBA Ivan Craig 52.11% (142)
393 IIBA Sean Conroy 71.43% (91)
W %
363 IIBA Jamie Beatty 33.33% (30)
N/A IIBA Paul Millar 46.67% (15)
N/A IIBA Colin Roche 28.57% (14)
58 IIBA Glenn Harvey 57.14% (266)
72 IIBA Cecil Dillon 70.31% (229)
N/A IIBA Uel Boyle 0.00% (12)
W %
N/A IIBA Geordie McAteer 36.84% (19)
N/A IIBA Hazlit Brian 0.00% (6)
140 IIBA Alan McCombe 46.02% (113)
241 IIBA Lee Jacob 69.84% (63)
131 IIBA Valerie Witherow 50.49% (103)
613 IIBA Michael Reid 28.38% (74)
W %
539 ENG Nigel Reed 54.69% (256)
724 IIBA Stephen Cupples 15.79% (19)
N/A IIBA Willie McHugh 0.00% (6)
N/A IIBA Ronnie Stubbs 85.71% (14)
19 ENG James Trott 70.45% (379)
561 IIBA Rebecca Gilroy 30.43% (46)
W %
N/A IIBA Callum Gilmour 42.86% (14)
N/A IIBA Annie Cunningham 0.00% (18)
N/A IIBA John Gerard 75.00% (8)
N/A IIBA Jonathan Jacob 41.67% (24)
237 IIBA Charlie Clarke 48.78% (82)
310 SE Pontus Guldestam 34.21% (76)
W %
250 ENG David Chittock 29.13% (127)
289 IIBA James Shaw 55.88% (34)
307 IIBA David Cunningham 42.00% (50)
1 ENG Peter Roberts 75.61% (287)
75 IIBA Raymond Stubbs 76.79% (112)
522 IIBA Nigel Hamilton 59.41% (101)
W %
N/A DE Volker Kirmse 9.09% (11)
585 IIBA John McCallion 27.47% (91)
457 IIBA Carmel McKim 17.65% (51)
608 IIBA Barbara Elliott 20.69% (58)
N/A IIBA Philip Stirling 57.14% (7)
8 ENG Edward Sawbridge 73.56% (261)
W %
N/A IIBA David Boal 50.00% (6)
N/A SCO Walter Bruce 20.00% (25)
N/A IIBA Ivor Armstrong 48.89% (90)
67 IIBA Robbie Foster 57.95% (88)
92 IIBA Nathan Minish 48.33% (60)
417 IIBA Stephen McCrory 35.59% (59)
W %
133 ENG Karl Hudson 47.30% (222)
N/A IIBA Lisa Mavitty 31.58% (19)
16 ENG Stephen Proctor 69.93% (296)
259 IIBA Robin Gamble 30.69% (101)
N/A WAL Peter Gordon 41.67% (36)
N/A IIBA Patrick Gilroy 30.30% (33)
W %
N/A IIBA Derek Corscadden 38.46% (13)
153 IIBA Mark Granleese 46.15% (26)
N/A DE Andreas Hahn 18.42% (38)
36 IIBA Sam Moore 52.94% (323)
216 IIBA Adrian McCaw 37.50% (96)
149 IIBA Adam Rankin 64.63% (82)
W %
219 IIBA Hannah Cochrane 63.64% (66)
170 IIBA Gary Brian 62.75% (51)
N/A IIBA Andrew Evans 68.18% (22)
N/A US Drew Davidson 0.00% (6)
756 IIBA Gary McWilliams 28.57% (7)
33 WAL Andrew Jones 64.63% (246)
W %
199 IIBA Derek McClintock 59.52% (42)
336 ENG Jo Featherstone 32.65% (49)
N/A IIBA John Adair 66.67% (6)
195 IIBA Colin Deering 61.76% (34)
391 NO Kai Aslak Holte 32.43% (74)
N/A SE Ulf Hällstrand 35.58% (104)
W %
N/A WAL Geraint Morgan 33.33% (18)
54 IIBA Adam Gilmour 62.50% (88)
225 IIBA John Sloan 53.57% (28)
109 IIBA Sean Trainor 63.64% (77)
309 IIBA Justin Rafferty 27.94% (68)
N/A IIBA Katrine McDermott 38.30% (47)
W %
156 ENG Daniel Winmill 65.42% (214)
56 IIBA Paddy McElvaney 53.57% (168)
168 IIBA Ciaran Green 41.94% (93)
614 IIBA Reggie Collen 37.38% (107)
579 IIBA David McGuinness 26.98% (63)
489 SE Eva Nelson 18.25% (137)
W %
N/A IIBA John Moore 33.33% (12)
115 IIBA Gerard Moen 53.90% (141)
N/A IIBA John Quinn 69.74% (76)
412 IIBA Niall Hand 62.86% (35)
21 SE Joel Häger 66.59% (419)
26 WAL Dafydd Howell 61.96% (184)
W %
82 IIBA Jamie Morrow 56.86% (51)
218 IIBA Jamie West 46.88% (32)
N/A ENG John Barnard 16.67% (30)
18 IIBA Pauline Beattie 71.38% (325)
313 IIBA David Bonner 62.50% (64)
123 WAL Martin Harries 70.37% (135)
W %
47 IIBA Ian Hobson 81.82% (88)
351 WAL Lee Lewis 46.67% (45)
469 IIBA Angus Barnes 48.11% (106)
281 IIBA Steven Jeffers 36.89% (103)
N/A IIBA Danny Rea 30.77% (13)
76 ENG Lee Toleman 71.60% (169)
Official Sponsors
Bowls Trader
Nordic Caravan
Crowne Plaza Belfast
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services