2019 World Masters Draw

The for the 2019 World Masters has now been made. You can see all the groups below and the full schedule here.

288 players. 48 groups. 1 World Masters Champion.

W %
76 ENG Steve Puttock 60.00% (215)
26 IIBA Nigel Charles 59.35% (155)
289 IIBA Jordan Rankin 48.65% (74)
21 SE Jonas Häger 58.19% (287)
47 IIBA Trevor Brian 56.32% (87)
420 IIBA Theresa Cushnahan 27.87% (61)
W %
397 IIBA Michael McKim 32.35% (34)
94 IIBA Nigel Graham 62.96% (27)
291 ENG Stephen Wilson 21.84% (87)
593 IIBA RJ Woolsey 33.33% (6)
245 IIBA Ross McMullan 75.00% (8)
225 IIBA Gary Burke 68.42% (57)
W %
384 IIBA Trevor Stubbs 30.77% (26)
98 SE Karl Nordlund 50.00% (38)
664 DE Annelie Wachholz 14.29% (7)
170 IIBA Kevin McAliskey 50.00% (12)
557 IIBA William Esler 29.33% (75)
112 IIBA Colin Dunwoody 56.41% (39)
W %
325 NO Robert Kristiansen 36.99% (73)
45 WAL John Jillings 47.50% (80)
208 ENG Darren Brown 28.07% (57)
328 IIBA Gerard Glackin 47.83% (23)
153 IIBA Ivan McClintock 66.67% (12)
270 IIBA Ian McElroy 58.33% (12)
W %
659 IIBA Noel McClure 25.00% (20)
212 IIBA Finbar Maguire 48.39% (31)
372 ENG Sheila Wilson 21.35% (89)
81 SE Olle Bäckgren 45.95% (37)
77 IIBA Alan Paul 90.41% (73)
304 IIBA James Caskie 53.85% (13)
W %
99 IIBA Jamie Crozier 48.78% (82)
41 WAL Cennydd Howell 56.92% (65)
203 IIBA Denver Wasson 66.67% (12)
199 IIBA Nigel Norris 50.00% (18)
67 ENG John Lax 50.60% (251)
150 IIBA Uel Gordon 64.00% (50)
W %
120 NO Tom Erik Johnsen 44.90% (98)
452 ENG Debbie Pye 13.51% (37)
179 ENG Rob Ferguson 51.85% (27)
426 IIBA Gemma Hamilton 22.22% (18)
95 IIBA Martin McNicholl 70.54% (129)
359 IIBA Frank Cunningham 46.03% (63)
W %
218 IIBA Kevin McNamee 54.55% (33)
57 IIBA Paul Cairnduff 50.00% (92)
175 IIBA Rachel McDonnell 50.00% (28)
509 WAL John Daniel Jones 33.33% (24)
245 IIBA Andy Steele 69.23% (13)
152 IIBA Sophie McIntyre 45.61% (57)
W %
134 ENG Lee Whiteley 53.85% (52)
353 IIBA Stuart Cochrane 53.33% (15)
664 WAL Robert Jones 16.67% (6)
135 IIBA Suzanne Finlay 45.83% (144)
97 IIBA Mark Hamilton 54.55% (33)
20 NO Tone Bøe 53.37% (178)
W %
43 ENG Saul Featherstone 58.33% (72)
37 WAL Jamie Stiles 62.96% (81)
338 IIBA Nathan Nixon 39.13% (23)
200 IIBA Keelan Nelson 53.57% (28)
273 IIBA Diarmuid McMahon 49.35% (77)
14 IIBA Gary McNabb 79.04% (167)
W %
3 BE Jonathan Payne 69.14% (350)
229 IIBA Darin Graydon 30.19% (53)
236 ENG Michael Doorey 65.22% (23)
343 IIBA Noel Hall 33.33% (12)
44 IIBA Noel Graham 72.29% (83)
401 IIBA Thomas Mcaleavey 41.18% (68)
W %
144 IIBA Rodger Armour 37.21% (43)
647 IIBA Vanessa Mchugh 7.69% (13)
58 ENG Keith Lackford 53.78% (119)
175 BE Dimitri Payne 69.35% (261)
125 IIBA Alistair Mahaffy 47.62% (105)
16 IIBA Joseph Beattie 78.09% (283)
W %
288 IIBA Aidan Gallagher 40.00% (25)
384 IIBA David Brian 26.47% (34)
347 SCO Fred Wyness 33.96% (53)
534 BE Suzanne Steele 18.49% (146)
51 IIBA Don McNamara 62.71% (177)
195 IIBA William Devenney 44.23% (52)
W %
111 IIBA Ricky Cochrane 71.11% (45)
522 IIBA Kieran Rafferty 18.52% (27)
169 IIBA Shane West 64.00% (25)
133 IIBA Stephen Clarke 35.90% (78)
17 IM Stephen Gale 62.41% (282)
193 WAL Arwel Morgan 71.43% (77)
W %
12 ENG Mark Chittock 63.55% (107)
577 IIBA Tanya Armstrong 28.57% (14)
85 IIBA Colin Glackin 65.52% (29)
33 IIBA Andy Howard 50.68% (146)
421 IIBA Jonathan Barnes 41.77% (79)
293 WAL Chris Martin 47.06% (34)
W %
121 IIBA Chris Duncan 47.95% (73)
61 ENG Stephen McAlister 65.00% (40)
40 ENG Chris Hopkins 55.14% (107)
70 NO Gunnar Frantzen 40.74% (162)
13 SE Jörgen Karlsson 60.61% (297)
10 ENG Nigel Nicholls 70.15% (201)
W %
42 ENG Thomas Coles 47.89% (71)
102 SCO Kevin Peacock 50.00% (68)
46 SCO Gary Stewart 54.29% (70)
27 ENG Daniel Sands 58.26% (115)
38 ENG Elise Daniell 40.82% (147)
24 WAL Stephen Williams 69.86% (146)
W %
84 IIBA William Parkinson 55.00% (40)
483 IIBA Darryl Abraham 33.33% (6)
593 IIBA Glenn Weir 28.57% (7)
697 DE Erika Wachholz 12.50% (56)
440 IIBA Adrian Tanner 57.63% (59)
54 IIBA William Boggs 70.87% (127)
W %
197 IIBA Malcolm Hurst 69.23% (13)
423 IIBA W Richard Martin 35.71% (14)
273 IIBA Sara Johnston 41.30% (92)
126 IIBA Alan Graham 65.52% (29)
256 IIBA Jackie Erskine 58.33% (60)
452 IIBA Lee Devenney 24.49% (49)
W %
614 IIBA Michael Hayes 15.38% (13)
505 IIBA Roisin McClean 28.57% (21)
316 IIBA Stuart Scott 50.00% (6)
72 IIBA Andrew Cockcroft 46.31% (149)
200 IIBA Finbarr Boyle 47.06% (34)
154 IIBA David McBride 63.16% (19)
W %
272 IIBA Shane Clyde 36.00% (25)
105 IIBA David McCullough 60.53% (38)
714 IIBA Danny Bonner 0.00% (6)
6 IIBA Nathan Haire 72.02% (168)
146 IIBA Jason Hand 75.00% (44)
50 SCO Lawrence Moffat 65.55% (119)
W %
714 WAL Kyle Bainbridge 0.00% (12)
48 ENG Steven Roberts 56.00% (100)
29 ENG Paul Seaman 59.06% (171)
159 IIBA Derek McCann 46.55% (116)
437 IIBA Tom Brady 50.00% (88)
579 IIBA Glen Henry 47.37% (38)
W %
36 WAL Aled Edwards 68.25% (63)
399 IIBA Roland Nixon 41.67% (12)
714 ENG Katie Davis 0.00% (6)
187 ENG Mark McHugh 30.66% (137)
2 IIBA Mark Beattie 78.98% (314)
469 IIBA George Tanner 30.99% (71)
W %
140 IIBA Matthew Hamilton 40.00% (45)
714 IIBA Mark Moore 0.00% (6)
30 IIBA Bronagh Toleman 71.13% (142)
524 IIBA Shane Magennis 43.28% (67)
90 IIBA Damian Mcallister 59.14% (93)
376 IIBA Michael Hand 67.50% (40)
W %
593 ENG Angela Roberts 13.46% (52)
32 ENG Elliott James 65.93% (91)
5 IIBA P.J Gallagher 72.24% (245)
184 IIBA Con Mulholland 40.30% (67)
207 ENG Alan Spicer 30.30% (66)
75 ENG Steve Burrows 53.33% (60)
W %
210 ENG George Main 54.05% (37)
122 IIBA Steven Stafford 62.50% (24)
86 ENG Mike Wright 56.25% (80)
166 IIBA Owen Kelly 55.56% (81)
110 IIBA Seamus McMath 50.82% (61)
35 ENG Peter Hore 59.72% (144)
W %
236 ENG Eric Jones 32.43% (37)
294 IIBA Jordan Sheaffer 38.46% (13)
300 IIBA Lee Hall 35.00% (20)
226 IIBA Stephen Mulholland 41.27% (63)
370 IIBA Brian Mccoy 30.19% (53)
59 WAL Christopher Hillier 52.88% (104)
W %
129 IIBA Bobby Logan 42.31% (26)
330 IIBA Alastair McCrea 34.62% (26)
659 IIBA James Beacom 16.67% (6)
292 FR Roger Hammond 23.71% (97)
203 IIBA Uel Finlay 33.64% (107)
222 IIBA James Robinson 37.93% (58)
W %
173 IIBA Adam Dyche 62.07% (29)
346 IIBA George Fletcher 33.33% (21)
260 IIBA Marty Trainor 68.63% (51)
230 IIBA Fiona McDermott 58.18% (55)
614 IIBA Daniel Wilson 30.77% (26)
63 SE Ingvar Nelson 48.96% (192)
W %
108 WAL Stephen Bainbridge 41.51% (53)
471 IIBA Esther Forster 48.39% (31)
483 IIBA David Sinton 33.33% (6)
18 ENG Jack Pye 75.47% (212)
79 IIBA Paul Duff 70.00% (90)
245 IIBA Gerard Conroy 57.69% (52)
W %
69 IIBA Rachel Cochrane 58.82% (51)
87 IIBA John Elliott 47.73% (44)
162 IIBA Phil Cromie 42.86% (42)
610 IIBA Norris Sheaffer 11.11% (18)
352 IIBA Shane Hand 69.05% (42)
555 WAL Catherine Roberts 16.33% (49)
W %
78 WAL Gethin Edwards 48.28% (58)
257 IIBA Richard Truell 42.11% (19)
171 IIBA James Rutledge 50.00% (12)
19 ENG Alex Kley 65.35% (127)
259 IIBA Ivan Craig 58.87% (124)
280 IIBA Sean Conroy 71.76% (85)
W %
401 IIBA Jamie Beatty 46.15% (13)
228 IIBA Paul Millar 46.67% (15)
579 IIBA Colin Roche 28.57% (14)
8 IIBA Glenn Harvey 59.80% (199)
91 IIBA Cecil Dillon 69.95% (203)
714 IIBA Uel Boyle 0.00% (12)
W %
363 IIBA Geordie McAteer 36.84% (19)
714 IIBA Hazlit Brian 0.00% (6)
101 IIBA Alan McCombe 42.86% (91)
181 IIBA Lee Jacob 69.09% (55)
149 IIBA Valerie Witherow 52.33% (86)
348 IIBA Michael Reid 31.15% (61)
W %
68 ENG Nigel Reed 55.37% (242)
647 IIBA Stephen Cupples 15.38% (13)
714 IIBA Willie McHugh 0.00% (6)
294 IIBA Ronnie Stubbs 85.71% (14)
4 ENG James Trott 70.44% (318)
359 IIBA Rebecca Gilroy 28.21% (39)
W %
407 IIBA Callum Gilmour 42.86% (14)
699 IIBA Annie Cunningham 0.00% (18)
241 IIBA John Gerard 75.00% (8)
304 IIBA Jonathan Jacob 41.67% (24)
236 IIBA Charlie Clarke 47.54% (61)
535 SE Pontus Guldestam 36.36% (44)
W %
115 ENG David Chittock 32.47% (77)
216 IIBA James Shaw 63.64% (22)
363 IIBA David Cunningham 27.59% (29)
7 ENG Peter Roberts 70.62% (177)
66 IIBA Raymond Stubbs 78.89% (90)
132 IIBA Nigel Hamilton 63.22% (87)
W %
714 DE Volker Kirmse 9.09% (11)
241 IIBA John McCallion 27.06% (85)
431 IIBA Carmel McKim 18.75% (32)
220 IIBA Barbara Elliott 25.00% (32)
280 IIBA Philip Stirling 57.14% (7)
1 ENG Edward Sawbridge 71.35% (171)
W %
469 IIBA David Boal 50.00% (6)
444 SCO Walter Bruce 20.00% (25)
244 IIBA Ivor Armstrong 48.89% (90)
157 IIBA Robbie Foster 49.15% (59)
209 IIBA Nathan Minish 45.45% (44)
353 IIBA Stephen McCrory 34.62% (52)
W %
55 ENG Karl Hudson 47.09% (189)
379 IIBA Lisa Mavitty 31.58% (19)
15 ENG Stephen Proctor 70.39% (206)
408 IIBA Robin Gamble 27.16% (81)
285 WAL Peter Gordon 41.67% (36)
511 IIBA Patrick Gilroy 30.30% (33)
W %
511 IIBA Derek Corscadden 38.46% (13)
483 IIBA Mark Granleese 33.33% (6)
483 DE Andreas Hahn 18.42% (38)
60 IIBA Sam Moore 53.62% (235)
241 IIBA Adrian McCaw 36.36% (77)
88 IIBA Adam Rankin 61.97% (71)
W %
83 IIBA Hannah Cochrane 67.31% (52)
89 IIBA Gary Brian 60.53% (38)
251 IIBA Andrew Evans 68.18% (22)
714 US Drew Davidson 0.00% (6)
622 IIBA Gary McWilliams 28.57% (7)
28 WAL Andrew Jones 60.96% (187)
W %
139 IIBA Derek McClintock 53.85% (26)
424 ENG Jo Featherstone 26.67% (30)
306 IIBA John Adair 66.67% (6)
294 IIBA Colin Deering 53.33% (15)
180 NO Kai Aslak Holte 32.26% (62)
523 SE Ulf Hällstrand 35.58% (104)
W %
468 WAL Geraint Morgan 33.33% (18)
71 IIBA Adam Gilmour 60.53% (38)
294 IIBA John Sloan 53.33% (15)
158 IIBA Sean Trainor 62.90% (62)
437 IIBA Justin Rafferty 25.49% (51)
384 IIBA Katrine McDermott 38.30% (47)
W %
22 ENG Daniel Winmill 64.48% (183)
64 IIBA Paddy McElvaney 50.38% (133)
440 IIBA Ciaran Green 41.10% (73)
192 IIBA Reggie Collen 36.73% (98)
528 IIBA David McGuinness 25.86% (58)
254 SE Eva Nelson 18.40% (125)
W %
426 IIBA John Moore 33.33% (12)
114 IIBA Gerard Moen 54.46% (112)
143 IIBA John Quinn 69.74% (76)
223 IIBA Niall Hand 58.62% (29)
9 SE Joel Häger 67.56% (336)
31 WAL Dafydd Howell 59.54% (131)
W %
326 IIBA Jamie Morrow 40.00% (30)
195 IIBA Jamie West 47.37% (19)
323 ENG John Barnard 16.67% (30)
11 IIBA Pauline Beattie 69.66% (234)
137 IIBA David Bonner 61.22% (49)
39 WAL Martin Harries 71.30% (115)
W %
34 IIBA Ian Hobson 81.13% (53)
167 WAL Lee Lewis 50.00% (30)
162 IIBA Angus Barnes 49.00% (100)
328 IIBA Steven Jeffers 34.83% (89)
483 IIBA Danny Rea 30.77% (13)
65 ENG Lee Toleman 68.75% (128)
Official Sponsors
Bowls Trader
Drakes Pride
Taylor Bowls
Power Porsgrunn
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services
Drumlin Lane Self Catering
TSR Legal Recruitment
©2020 Short Mat Players Tour