2019 World Masters Draw

The for the 2019 World Masters has now been made. You can see all the groups below and the full schedule here.

288 players. 48 groups. 1 World Masters Champion.

W %
84 ENG Steve Puttock 58.96% (251)
42 IIBA Nigel Charles 59.28% (194)
416 IIBA Jordan Rankin 51.25% (80)
31 SE Jonas Häger 57.91% (335)
422 IIBA Trevor Brian 54.84% (93)
700 IIBA Theresa Cushnahan 27.87% (61)
W %
185 IIBA Michael McKim 32.79% (61)
122 IIBA Nigel Graham 57.45% (47)
485 ENG Stephen Wilson 21.21% (99)
N/A IIBA RJ Woolsey 33.33% (6)
N/A IIBA Ross McMullan 75.00% (8)
269 IIBA Gary Burke 66.67% (63)
W %
611 IIBA Trevor Stubbs 23.08% (39)
112 SE Karl Nordlund 47.69% (65)
N/A DE Annelie Wachholz 14.29% (7)
420 IIBA Kevin McAliskey 36.84% (19)
392 IIBA William Esler 30.34% (89)
347 IIBA Colin Dunwoody 50.00% (44)
W %
524 NO Robert Kristiansen 34.62% (78)
27 WAL John Jillings 47.95% (146)
62 ENG Darren Brown 34.21% (114)
647 IIBA Gerard Glackin 47.83% (23)
230 IIBA Ivan McClintock 50.00% (32)
338 IIBA Ian McElroy 46.88% (32)
W %
N/A IIBA Noel McClure 25.00% (20)
375 IIBA Finbar Maguire 45.95% (37)
515 ENG Sheila Wilson 22.12% (104)
101 SE Olle Bäckgren 37.18% (78)
87 IIBA Alan Paul 88.04% (92)
N/A IIBA James Caskie 53.85% (13)
W %
130 IIBA Jamie Crozier 48.25% (114)
41 WAL Cennydd Howell 59.05% (105)
620 IIBA Denver Wasson 50.00% (18)
127 IIBA Nigel Norris 55.17% (29)
29 ENG John Lax 52.58% (291)
620 IIBA Uel Gordon 64.00% (50)
W %
461 NO Tom Erik Johnsen 45.87% (109)
766 ENG Debbie Pye 11.63% (43)
N/A ENG Rob Ferguson 51.85% (27)
435 IIBA Gemma Hamilton 26.83% (41)
96 IIBA Martin McNicholl 71.62% (148)
364 IIBA Frank Cunningham 47.22% (72)
W %
70 IIBA Kevin McNamee 57.41% (54)
15 IIBA Paul Cairnduff 56.05% (157)
221 IIBA Rachel McDonnell 52.94% (51)
672 WAL John Daniel Jones 33.33% (24)
N/A IIBA Andy Steele 69.23% (13)
339 IIBA Sophie McIntyre 45.61% (57)
W %
405 ENG Lee Whiteley 54.24% (59)
264 IIBA Stuart Cochrane 57.14% (21)
N/A WAL Robert Jones 16.67% (6)
99 IIBA Suzanne Finlay 48.10% (158)
96 IIBA Mark Hamilton 58.49% (53)
170 NO Tone Bøe 53.80% (184)
W %
58 ENG Saul Featherstone 61.11% (108)
152 WAL Jamie Stiles 61.17% (103)
123 IIBA Nathan Nixon 42.86% (35)
532 IIBA Keelan Nelson 55.56% (36)
N/A IIBA Diarmuid McMahon 49.35% (77)
1 IIBA Gary McNabb 81.78% (247)
W %
5 BE Jonathan Payne 69.17% (412)
461 IIBA Darin Graydon 26.76% (71)
79 ENG Michael Doorey 71.93% (57)
352 IIBA Noel Hall 38.89% (18)
239 IIBA Noel Graham 72.29% (83)
549 IIBA Thomas Mcaleavey 41.18% (68)
W %
26 IIBA Rodger Armour 43.56% (101)
N/A IIBA Vanessa Mchugh 7.69% (13)
56 ENG Keith Lackford 55.76% (165)
116 BE Dimitri Payne 70.29% (276)
193 IIBA Alistair Mahaffy 46.51% (129)
12 IIBA Joseph Beattie 80.06% (351)
W %
N/A IIBA Aidan Gallagher 40.00% (25)
672 IIBA David Brian 26.47% (34)
211 SCO Fred Wyness 30.99% (71)
380 BE Suzanne Steele 18.56% (194)
9 IIBA Don McNamara 64.29% (238)
360 IIBA William Devenney 40.63% (64)
W %
178 IIBA Ricky Cochrane 69.49% (59)
N/A IIBA Kieran Rafferty 18.52% (27)
321 IIBA Shane West 67.74% (31)
145 IIBA Stephen Clarke 35.64% (101)
174 IM Stephen Gale 61.51% (317)
24 WAL Arwel Morgan 70.87% (127)
W %
25 ENG Mark Chittock 62.11% (161)
N/A IIBA Tanya Armstrong 28.57% (14)
387 IIBA Colin Glackin 57.14% (35)
86 IIBA Andy Howard 48.88% (178)
516 IIBA Jonathan Barnes 40.86% (93)
N/A WAL Chris Martin 47.06% (34)
W %
129 IIBA Chris Duncan 51.61% (93)
323 ENG Stephen McAlister 66.67% (51)
76 ENG Chris Hopkins 56.62% (136)
33 NO Gunnar Frantzen 41.59% (226)
10 SE Jörgen Karlsson 61.19% (353)
8 ENG Nigel Nicholls 69.08% (262)
W %
36 ENG Thomas Coles 48.87% (133)
461 SCO Kevin Peacock 48.65% (74)
183 SCO Gary Stewart 55.13% (78)
18 ENG Daniel Sands 61.11% (180)
34 ENG Elise Daniell 43.20% (206)
444 WAL Stephen Williams 69.28% (153)
W %
78 IIBA William Parkinson 57.35% (68)
N/A IIBA Darryl Abraham 33.33% (6)
N/A IIBA Glenn Weir 28.57% (7)
N/A DE Erika Wachholz 12.50% (56)
641 IIBA Adrian Tanner 53.85% (65)
51 IIBA William Boggs 74.31% (144)
W %
N/A IIBA Malcolm Hurst 69.23% (13)
N/A IIBA W Richard Martin 35.71% (14)
345 IIBA Sara Johnston 40.71% (113)
N/A IIBA Alan Graham 65.52% (29)
392 IIBA Jackie Erskine 58.33% (60)
340 IIBA Lee Devenney 26.98% (63)
W %
N/A IIBA Michael Hayes 15.38% (13)
N/A IIBA Roisin McClean 28.57% (21)
N/A IIBA Stuart Scott 50.00% (6)
121 IIBA Andrew Cockcroft 46.86% (175)
N/A IIBA Finbarr Boyle 47.06% (34)
69 IIBA David McBride 63.83% (47)
W %
312 IIBA Shane Clyde 36.84% (38)
91 IIBA David McCullough 65.00% (60)
N/A IIBA Danny Bonner 0.00% (6)
7 IIBA Nathan Haire 70.31% (229)
N/A IIBA Jason Hand 75.00% (44)
6 SCO Lawrence Moffat 67.57% (185)
W %
398 WAL Kyle Bainbridge 17.95% (39)
23 ENG Steven Roberts 57.69% (156)
43 ENG Paul Seaman 58.69% (213)
485 IIBA Derek McCann 44.62% (130)
N/A IIBA Tom Brady 50.00% (88)
N/A IIBA Glen Henry 47.37% (38)
W %
227 WAL Aled Edwards 67.61% (71)
158 IIBA Roland Nixon 60.00% (30)
N/A ENG Katie Davis 0.00% (6)
285 ENG Mark McHugh 31.21% (173)
3 IIBA Mark Beattie 79.34% (392)
589 IIBA George Tanner 32.91% (79)
W %
30 IIBA Matthew Hamilton 51.69% (89)
N/A IIBA Mark Moore 0.00% (6)
38 IIBA Bronagh Toleman 70.79% (178)
209 IIBA Shane Magennis 41.86% (86)
337 IIBA Damian Mcallister 56.57% (99)
766 IIBA Michael Hand 67.50% (40)
W %
455 ENG Angela Roberts 16.92% (65)
216 ENG Elliott James 67.00% (100)
65 IIBA P.J Gallagher 73.99% (273)
620 IIBA Con Mulholland 41.56% (77)
740 ENG Alan Spicer 29.17% (72)
54 ENG Steve Burrows 55.43% (92)
W %
N/A ENG George Main 54.05% (37)
102 IIBA Steven Stafford 51.92% (52)
261 ENG Mike Wright 54.64% (97)
620 IIBA Owen Kelly 51.58% (95)
549 IIBA Seamus McMath 50.82% (61)
37 ENG Peter Hore 53.27% (199)
W %
576 ENG Eric Jones 32.43% (37)
N/A IIBA Jordan Sheaffer 38.46% (13)
109 IIBA Lee Hall 47.37% (38)
596 IIBA Stephen Mulholland 39.13% (69)
351 IIBA Brian Mccoy 25.64% (78)
48 WAL Christopher Hillier 52.32% (151)
W %
364 IIBA Bobby Logan 29.73% (37)
740 IIBA Alastair McCrea 34.62% (26)
N/A IIBA James Beacom 16.67% (6)
672 FR Roger Hammond 23.71% (97)
151 IIBA Uel Finlay 34.45% (119)
N/A IIBA James Robinson 37.93% (58)
W %
184 IIBA Adam Dyche 62.50% (40)
670 IIBA George Fletcher 33.33% (21)
N/A IIBA Marty Trainor 68.63% (51)
N/A IIBA Fiona McDermott 58.18% (55)
N/A IIBA Daniel Wilson 30.77% (26)
247 SE Ingvar Nelson 48.48% (198)
W %
132 WAL Stephen Bainbridge 42.31% (78)
387 IIBA Esther Forster 43.48% (46)
N/A IIBA David Sinton 33.33% (6)
210 ENG Jack Pye 74.90% (239)
100 IIBA Paul Duff 68.47% (111)
305 IIBA Gerard Conroy 56.25% (64)
W %
137 IIBA Rachel Cochrane 62.12% (66)
124 IIBA John Elliott 44.12% (68)
424 IIBA Phil Cromie 42.86% (42)
N/A IIBA Norris Sheaffer 11.11% (18)
405 IIBA Shane Hand 67.35% (49)
476 WAL Catherine Roberts 18.18% (55)
W %
120 WAL Gethin Edwards 51.32% (76)
647 IIBA Richard Truell 36.00% (25)
46 IIBA James Rutledge 61.90% (42)
20 ENG Alex Kley 70.93% (172)
521 IIBA Ivan Craig 52.11% (142)
394 IIBA Sean Conroy 71.43% (91)
W %
353 IIBA Jamie Beatty 33.33% (30)
672 IIBA Paul Millar 46.67% (15)
740 IIBA Colin Roche 28.57% (14)
45 IIBA Glenn Harvey 57.14% (252)
80 IIBA Cecil Dillon 70.00% (220)
N/A IIBA Uel Boyle 0.00% (12)
W %
740 IIBA Geordie McAteer 36.84% (19)
N/A IIBA Hazlit Brian 0.00% (6)
114 IIBA Alan McCombe 46.02% (113)
247 IIBA Lee Jacob 69.84% (63)
131 IIBA Valerie Witherow 50.49% (103)
573 IIBA Michael Reid 28.38% (74)
W %
333 ENG Nigel Reed 54.69% (256)
738 IIBA Stephen Cupples 15.79% (19)
N/A IIBA Willie McHugh 0.00% (6)
N/A IIBA Ronnie Stubbs 85.71% (14)
17 ENG James Trott 70.17% (362)
529 IIBA Rebecca Gilroy 30.43% (46)
W %
N/A IIBA Callum Gilmour 42.86% (14)
766 IIBA Annie Cunningham 0.00% (18)
N/A IIBA John Gerard 75.00% (8)
N/A IIBA Jonathan Jacob 41.67% (24)
208 IIBA Charlie Clarke 48.78% (82)
343 SE Pontus Guldestam 35.48% (62)
W %
203 ENG David Chittock 29.13% (127)
287 IIBA James Shaw 55.88% (34)
250 IIBA David Cunningham 42.00% (50)
2 ENG Peter Roberts 74.24% (264)
52 IIBA Raymond Stubbs 76.79% (112)
280 IIBA Nigel Hamilton 59.41% (101)
W %
N/A DE Volker Kirmse 9.09% (11)
547 IIBA John McCallion 27.47% (91)
424 IIBA Carmel McKim 17.65% (51)
364 IIBA Barbara Elliott 20.69% (58)
N/A IIBA Philip Stirling 57.14% (7)
4 ENG Edward Sawbridge 73.33% (240)
W %
N/A IIBA David Boal 50.00% (6)
573 SCO Walter Bruce 20.00% (25)
529 IIBA Ivor Armstrong 48.89% (90)
66 IIBA Robbie Foster 57.95% (88)
105 IIBA Nathan Minish 48.33% (60)
395 IIBA Stephen McCrory 35.59% (59)
W %
107 ENG Karl Hudson 47.20% (214)
N/A IIBA Lisa Mavitty 31.58% (19)
16 ENG Stephen Proctor 70.00% (270)
230 IIBA Robin Gamble 30.69% (101)
538 WAL Peter Gordon 41.67% (36)
N/A IIBA Patrick Gilroy 30.30% (33)
W %
N/A IIBA Derek Corscadden 38.46% (13)
164 IIBA Mark Granleese 46.15% (26)
N/A DE Andreas Hahn 18.42% (38)
35 IIBA Sam Moore 53.00% (300)
167 IIBA Adrian McCaw 37.50% (96)
159 IIBA Adam Rankin 64.63% (82)
W %
166 IIBA Hannah Cochrane 63.64% (66)
177 IIBA Gary Brian 62.75% (51)
N/A IIBA Andrew Evans 68.18% (22)
N/A US Drew Davidson 0.00% (6)
766 IIBA Gary McWilliams 28.57% (7)
44 WAL Andrew Jones 63.91% (230)
W %
139 IIBA Derek McClintock 59.52% (42)
294 ENG Jo Featherstone 32.65% (49)
N/A IIBA John Adair 66.67% (6)
128 IIBA Colin Deering 61.76% (34)
233 NO Kai Aslak Holte 35.29% (68)
672 SE Ulf Hällstrand 35.58% (104)
W %
N/A WAL Geraint Morgan 33.33% (18)
64 IIBA Adam Gilmour 62.96% (81)
205 IIBA John Sloan 53.57% (28)
91 IIBA Sean Trainor 63.64% (77)
306 IIBA Justin Rafferty 27.94% (68)
N/A IIBA Katrine McDermott 38.30% (47)
W %
61 ENG Daniel Winmill 65.42% (214)
32 IIBA Paddy McElvaney 53.57% (168)
175 IIBA Ciaran Green 41.94% (93)
485 IIBA Reggie Collen 37.38% (107)
569 IIBA David McGuinness 26.98% (63)
484 SE Eva Nelson 17.56% (131)
W %
540 IIBA John Moore 33.33% (12)
94 IIBA Gerard Moen 53.90% (141)
N/A IIBA John Quinn 69.74% (76)
416 IIBA Niall Hand 62.86% (35)
14 SE Joel Häger 66.75% (400)
22 WAL Dafydd Howell 61.02% (177)
W %
74 IIBA Jamie Morrow 56.86% (51)
161 IIBA Jamie West 46.88% (32)
559 ENG John Barnard 16.67% (30)
11 IIBA Pauline Beattie 70.97% (310)
311 IIBA David Bonner 62.50% (64)
71 WAL Martin Harries 70.37% (135)
W %
21 IIBA Ian Hobson 81.82% (88)
272 WAL Lee Lewis 46.67% (45)
420 IIBA Angus Barnes 48.11% (106)
236 IIBA Steven Jeffers 36.89% (103)
N/A IIBA Danny Rea 30.77% (13)
39 ENG Lee Toleman 71.60% (169)
Official Sponsors
Bowls Trader
Nordic Caravan
Crowne Plaza Belfast
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services