Irish Open 2019 draw

The draw has now been made for the 2019 Irish Open. You can see the draw below. 234 players are competing this year to battle it out for Raymond Stubbs’ crown.

The full schedule can be seen here. Please note that the schedule is subject to change as matches get chosen for the Show Mat.

Entries our also open now for our next events in Belfast in April 2020. The Belfast Open Pairs and the World Masters

W %
90 IIBA Kevin McNamee 58.06% (62)
177 SCO Jimmy Broatch 44.44% (72)
76 ENG Keith Lackford 55.14% (185)
5 IIBA Mark Beattie 79.57% (416)
636 IIBA Michael Reid 28.38% (74)
11 ENG James Trott 70.62% (388)
W %
40 IIBA Ian Hobson 81.05% (95)
384 IIBA Sam Rodgers 40.54% (37)
N/A IIBA Alastair McCrea 34.62% (26)
328 IIBA Shaun Amrein 51.52% (33)
10 IIBA Joseph Beattie 80.27% (375)
25 SE Joel Häger 65.96% (426)
W %
N/A IIBA Gary Eaton 83.33% (6)
646 BE Maria Vandermaesen 17.65% (34)
275 IIBA Kevin McAliskey 40.00% (25)
322 IIBA Adrian McCaw 37.50% (96)
713 IIBA Kevin McALoon 36.67% (30)
315 IIBA Stephen McCrory 35.38% (65)
W %
174 IIBA Derek McClintock 57.14% (49)
N/A IIBA David Brian 26.47% (34)
N/A IIBA Alan Hemphill 62.50% (8)
N/A AE Muhammad Shahid 0.00% (6)
17 ENG Daniel Sands 62.56% (211)
444 IIBA Brian Mccoy 23.81% (84)
W %
118 ENG Karl Hudson 47.37% (228)
N/A IIBA Ashley McCain 85.71% (7)
739 IIBA John James Conwell 0.00% (6)
44 IIBA Nigel Charles 60.10% (208)
680 IIBA Stephen Mulholland 39.13% (69)
N/A NO Tone Bøe 53.80% (184)
W %
534 SCO Gary Stewart 55.13% (78)
N/A SCO Gavin Maxwell 25.00% (28)
205 US Emily Poulter 50.62% (81)
N/A WAL John Daniel Jones 33.33% (24)
446 IIBA Darren Mullarkey 36.36% (22)
135 IIBA Valerie Witherow 50.00% (110)
W %
333 IIBA Finbar Maguire 46.51% (43)
152 IIBA Paul Duff 67.77% (121)
304 IIBA Shane Magennis 41.86% (86)
274 IIBA Robin Gamble 29.91% (107)
95 IIBA Sean Trainor 65.91% (88)
242 IIBA Michael Gallagher 59.62% (52)
W %
N/A CA Armin Stoll 20.00% (60)
35 IIBA Matthew Hamilton 51.49% (101)
225 IIBA Karol Bradshaw 69.57% (23)
739 IIBA Richard Nash 33.33% (6)
N/A IIBA Steven Gingles 50.00% (16)
57 ENG John Lax 53.02% (298)
W %
332 WAL Jamie Stiles 61.17% (103)
N/A IIBA Adam Cromie 30.00% (20)
N/A ENG Bill Burn 40.43% (47)
148 IIBA Niall Cox 58.33% (72)
577 IIBA Michael Barr 23.26% (43)
31 WAL Dafydd Howell 60.53% (190)
W %
N/A IIBA John McCallion 27.47% (91)
335 IIBA Jamie West 46.88% (32)
454 IIBA Noel Hall 38.89% (18)
128 IIBA Alan Paul 88.04% (92)
N/A IIBA Timothy Franklin 25.00% (12)
33 ENG Elise Daniell 42.67% (232)
W %
123 IIBA Jamie Crozier 48.76% (121)
334 IIBA David Cunningham 42.00% (50)
N/A IIBA Annie Cunningham 0.00% (18)
238 IIBA Ivan McClintock 48.72% (39)
139 IIBA Charlie Clarke 48.86% (88)
268 IIBA Kieran Trainor 71.43% (35)
W %
N/A IIBA Colin Roche 28.57% (14)
373 ENG Mark McHugh 32.22% (180)
188 IIBA Stephen Ferris 40.00% (70)
94 IIBA Mark Hamilton 59.32% (59)
81 IIBA David McBride 63.16% (57)
92 SE Bjarne Andersson 45.28% (159)
W %
N/A IIBA John Moore 33.33% (12)
268 IIBA Stuart McSorley 69.72% (109)
N/A IIBA Petra Coyle 27.27% (33)
N/A IIBA Andrew Gingles 21.43% (14)
402 WAL Peter Rees 75.68% (37)
466 IIBA Lee Devenney 28.57% (70)
W %
227 IIBA Rachel Cochrane 60.27% (73)
215 IIBA Michael McKim 34.33% (67)
61 IIBA Devon Wallace 68.75% (48)
468 WAL Lee Lewis 46.67% (45)
617 IIBA Barbara Elliott 20.69% (58)
397 IIBA William Devenney 39.44% (71)
W %
20 BE Jonathan Payne 69.11% (437)
N/A AE Fahad Ali 12.50% (16)
600 IIBA Kenny McClintock 33.33% (12)
13 ENG Andrew Shorney 63.57% (140)
36 WAL Andrew Jones 64.29% (252)
560 IIBA Ivan Craig 51.33% (150)
W %
582 SCO Kevin Peacock 48.65% (74)
75 IIBA Rachel McDonnell 57.14% (63)
156 IIBA David Smyth 48.00% (25)
81 IIBA James Rutledge 61.90% (42)
N/A IIBA Ivor Armstrong 48.89% (90)
121 WAL Christopher Hillier 52.32% (151)
W %
N/A ENG John Corps 26.47% (34)
68 IIBA Brandon Sayer 69.70% (33)
N/A WAL Hayley Lewis 0.00% (6)
N/A IIBA Aidan Magennis 50.00% (6)
198 ENG Lorraine Shorney 31.53% (111)
83 IIBA Glenn Harvey 57.14% (266)
W %
107 WAL Gethin Edwards 52.27% (88)
N/A IIBA David McCain 25.00% (8)
N/A IIBA Jonny Wilkinson 42.86% (7)
162 IIBA Andy Howard 48.88% (178)
53 SE Jörgen Karlsson 60.66% (361)
N/A IIBA Uel Gordon 64.00% (50)
W %
234 SCO Stuart Hiddleston 50.79% (63)
164 IIBA Bronagh Toleman 70.79% (178)
N/A IIBA Iain Gingles 16.67% (6)
323 ENG Ryan Steadman 35.23% (88)
234 IIBA Derek McCann 45.59% (136)
7 IIBA Don McNamara 64.81% (270)
W %
171 IIBA Hannah Cochrane 63.89% (72)
184 IIBA Nathan Nixon 42.86% (35)
217 SCO Fred Wyness 28.57% (84)
682 ENG Arron Steadman 34.15% (82)
56 IIBA Paddy McElvaney 53.71% (175)
60 IIBA Raymond Stubbs 75.63% (119)
W %
70 ENG Mark Chittock 62.11% (161)
N/A IIBA Alex Cromie 46.43% (28)
N/A IIBA Paul Millar 46.67% (15)
104 IIBA Gerard Moen 53.06% (147)
548 IIBA Harry Wilson 41.89% (74)
N/A IIBA Andrew Robinson 42.37% (59)
W %
549 IIBA Carmel McKim 17.65% (51)
N/A IIBA Phil Cromie 42.86% (42)
63 IIBA Jamie Morrow 59.65% (57)
126 IIBA Nigel Graham 56.36% (55)
345 IIBA Jamie Beatty 35.14% (37)
243 IIBA John Sloan 52.94% (34)
W %
47 SCO Bob Naylor 55.65% (124)
N/A IIBA Gerry Cooney 8.33% (12)
114 IIBA Lee Hall 48.94% (47)
N/A SCO Walter Bruce 20.00% (25)
N/A IIBA Jackie Erskine 58.33% (60)
582 WAL Catherine Roberts 18.18% (55)
W %
N/A IIBA Trevor Wylie 0.00% (6)
153 IIBA Alan McCombe 46.22% (119)
N/A IIBA Thomas Mcaleavey 41.18% (68)
560 IIBA Angus Barnes 48.11% (106)
148 IIBA William Boggs 74.31% (144)
294 WAL Stephen Williams 69.18% (159)
W %
312 ENG David Chittock 29.13% (127)
29 ENG Thomas Coles 48.43% (159)
518 IIBA Gemma Hamilton 28.57% (49)
N/A IIBA George Fletcher 33.33% (21)
253 IIBA Stephen Clarke 35.19% (108)
739 AE Ali Akbar 20.00% (90)
W %
165 WAL Alun Thomas 15.86% (145)
229 ENG Daniel Winmill 65.42% (214)
8 ENG Edward Sawbridge 73.41% (267)
N/A ENG Tony Ealham 58.51% (94)
160 IIBA Suzanne Finlay 48.10% (158)
71 IIBA Cecil Dillon 70.31% (229)
W %
304 WAL Stephen Bainbridge 42.31% (78)
N/A IIBA Ryan Gingles 33.33% (9)
9 IIBA Nathan Haire 70.16% (258)
386 IIBA Gerard Conroy 56.25% (64)
N/A IIBA Seamus McMath 50.82% (61)
15 SCO Lawrence Moffat 67.63% (207)
W %
2 ENG Peter Roberts 74.92% (295)
222 IIBA Alistair Mahaffy 45.93% (135)
410 BE Suzanne Steele 18.55% (221)
N/A IIBA Steven O'Neill 55.56% (18)
N/A IM Steven Durcan 43.86% (57)
N/A IIBA Theresa Cushnahan 27.87% (61)
W %
127 IIBA William Parkinson 57.14% (77)
666 ENG Barry McPhillips 38.46% (13)
50 ENG Darren Brown 38.73% (142)
365 WAL Alan Braniff 15.69% (51)
532 IIBA Frank Cunningham 47.22% (72)
N/A IIBA Glenn Buckley 50.00% (32)
W %
247 IIBA Bobby Logan 37.21% (43)
236 IIBA Uel Finlay 34.45% (119)
41 IIBA Sam Moore 52.42% (330)
N/A IIBA Philip Dennison 40.00% (15)
54 NO Gunnar Frantzen 41.04% (251)
205 IIBA Trevor Brian 54.55% (99)
W %
169 IIBA Chris Duncan 51.61% (93)
78 IIBA Adam Gilmour 59.79% (97)
N/A IIBA Geordie McAteer 36.84% (19)
32 ENG Paul Seaman 59.34% (241)
N/A ENG Elliott James 67.00% (100)
4 IIBA Gary McNabb 80.97% (268)
W %
402 IIBA Shane West 67.74% (31)
N/A IIBA Noel Graham 72.29% (83)
N/A IIBA Derek Mccallion 40.00% (55)
28 IM Stephen Gale 62.46% (349)
59 ENG Steve Burrows 55.77% (104)
604 IIBA Colin Dunwoody 50.00% (44)
W %
48 WAL John Jillings 47.62% (168)
580 IIBA Trevor Stubbs 22.22% (45)
N/A IIBA Ann Dunlop 33.33% (6)
637 IIBA Con Mulholland 41.56% (77)
43 ENG Peter Hore 53.68% (231)
178 WAL Martin Harries 70.37% (135)
W %
148 BE Luc Schorpion 25.56% (90)
666 IIBA David Bryans 33.33% (15)
286 ENG Dennis Hinks 47.26% (146)
265 ENG Chris Hopkins 56.62% (136)
408 IIBA Alan Lyttle 24.00% (50)
73 WAL Chris McWhinnie 57.33% (150)
W %
187 IIBA Adam Dyche 62.50% (40)
189 WAL Sioned Ann Owen-Braniff 38.64% (44)
67 IIBA Steven Stafford 53.85% (65)
14 ENG Stephen Proctor 70.30% (303)
148 IIBA Steven Jeffers 38.53% (109)
N/A IIBA Sophie McIntyre 45.61% (57)
W %
437 WAL Aled Edwards 67.61% (71)
143 IIBA Nigel Norris 51.43% (35)
354 IIBA Michael Campbell 50.00% (20)
N/A AE Muhammad Asif 16.67% (6)
607 IIBA Reggie Collen 37.38% (107)
N/A IIBA Robert Hamilton 15.79% (19)
W %
368 IIBA Shane Clyde 36.84% (38)
77 IIBA David McCullough 67.16% (67)
N/A ENG John Barnard 16.67% (30)
199 IIBA Colin Deering 61.76% (34)
110 ENG Lee Toleman 71.60% (169)
560 IIBA Rebecca Gilroy 30.43% (46)
W %
231 IIBA Ricky Cochrane 66.15% (65)
16 IIBA Paul Cairnduff 57.45% (188)
239 IIBA P.J Gallagher 73.99% (273)
12 IIBA Pauline Beattie 71.30% (331)
249 IIBA Damian Mcallister 57.14% (105)
541 IIBA William Esler 30.34% (89)
W %
212 IIBA John Elliott 41.89% (74)
324 IIBA
Andy Ritchie 35.29% (17)
N/A IIBA Anne Watson 16.67% (6)
645 IIBA Luci Wallace 14.29% (14)
80 IIBA Thomas McClintock 55.88% (34)
541 IIBA Nigel Hamilton 59.41% (101)
Official Sponsors
Bowls Trader
Nordic Caravan
Crowne Plaza Belfast
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services