Irish Open 2019 draw

The draw has now been made for the 2019 Irish Open. You can see the draw below. 234 players are competing this year to battle it out for Raymond Stubbs’ crown.

The full schedule can be seen here. Please note that the schedule is subject to change as matches get chosen for the Show Mat.

Entries our also open now for our next events in Belfast in April 2020. The Belfast Open Pairs and the World Masters

W %
81 IIBA Kevin McNamee 57.41% (54)
175 SCO Jimmy Broatch 44.44% (72)
63 ENG Keith Lackford 55.93% (177)
6 IIBA Mark Beattie 79.76% (410)
613 IIBA Michael Reid 28.38% (74)
19 ENG James Trott 70.45% (379)
W %
47 IIBA Ian Hobson 81.82% (88)
316 IIBA Sam Rodgers 40.54% (37)
N/A IIBA Alastair McCrea 34.62% (26)
599 IIBA Shaun Amrein 45.83% (24)
11 IIBA Joseph Beattie 80.05% (366)
21 SE Joel Häger 66.59% (419)
W %
N/A IIBA Gary Eaton 83.33% (6)
698 BE Maria Vandermaesen 21.43% (28)
725 IIBA Kevin McAliskey 36.84% (19)
216 IIBA Adrian McCaw 37.50% (96)
727 IIBA Kevin McALoon 36.67% (30)
417 IIBA Stephen McCrory 35.59% (59)
W %
199 IIBA Derek McClintock 59.52% (42)
N/A IIBA David Brian 26.47% (34)
N/A IIBA Alan Hemphill 62.50% (8)
N/A AE Muhammad Shahid 0.00% (6)
13 ENG Daniel Sands 62.75% (204)
417 IIBA Brian Mccoy 25.64% (78)
W %
133 ENG Karl Hudson 47.30% (222)
N/A IIBA Ashley McCain 85.71% (7)
756 IIBA John James Conwell 0.00% (6)
51 IIBA Nigel Charles 59.20% (201)
651 IIBA Stephen Mulholland 39.13% (69)
420 NO Tone Bøe 53.80% (184)
W %
539 SCO Gary Stewart 55.13% (78)
N/A SCO Gavin Maxwell 25.00% (28)
164 US Emily Poulter 50.62% (81)
N/A WAL John Daniel Jones 33.33% (24)
376 IIBA Darren Mullarkey 36.36% (22)
131 IIBA Valerie Witherow 50.49% (103)
W %
493 IIBA Finbar Maguire 45.95% (37)
128 IIBA Paul Duff 68.47% (111)
201 IIBA Shane Magennis 41.86% (86)
259 IIBA Robin Gamble 30.69% (101)
109 IIBA Sean Trainor 63.64% (77)
239 IIBA Michael Gallagher 59.62% (52)
W %
N/A CA Armin Stoll 20.00% (60)
37 IIBA Matthew Hamilton 50.53% (95)
219 IIBA Karol Bradshaw 69.57% (23)
756 IIBA Richard Nash 33.33% (6)
N/A IIBA Steven Gingles 50.00% (16)
60 ENG John Lax 52.58% (291)
W %
324 WAL Jamie Stiles 61.17% (103)
N/A IIBA Adam Cromie 30.00% (20)
552 ENG Bill Burn 40.43% (47)
125 IIBA Niall Cox 58.33% (72)
579 IIBA Michael Barr 23.26% (43)
26 WAL Dafydd Howell 61.96% (184)
W %
585 IIBA John McCallion 27.47% (91)
218 IIBA Jamie West 46.88% (32)
442 IIBA Noel Hall 38.89% (18)
122 IIBA Alan Paul 88.04% (92)
N/A IIBA Timothy Franklin 25.00% (12)
32 ENG Elise Daniell 43.56% (225)
W %
140 IIBA Jamie Crozier 48.25% (114)
307 IIBA David Cunningham 42.00% (50)
N/A IIBA Annie Cunningham 0.00% (18)
325 IIBA Ivan McClintock 50.00% (32)
237 IIBA Charlie Clarke 48.78% (82)
262 IIBA Kieran Trainor 71.43% (35)
W %
N/A IIBA Colin Roche 28.57% (14)
260 ENG Mark McHugh 32.22% (180)
151 IIBA Stephen Ferris 40.00% (70)
117 IIBA Mark Hamilton 58.49% (53)
87 IIBA David McBride 63.83% (47)
70 SE Bjarne Andersson 45.28% (159)
W %
N/A IIBA John Moore 33.33% (12)
185 IIBA Stuart McSorley 69.72% (109)
N/A IIBA Petra Coyle 27.27% (33)
N/A IIBA Andrew Gingles 21.43% (14)
379 WAL Peter Rees 75.68% (37)
385 IIBA Lee Devenney 26.98% (63)
W %
180 IIBA Rachel Cochrane 62.12% (66)
185 IIBA Michael McKim 32.79% (61)
78 IIBA Devon Wallace 66.67% (42)
351 WAL Lee Lewis 46.67% (45)
608 IIBA Barbara Elliott 20.69% (58)
442 IIBA William Devenney 40.63% (64)
W %
12 BE Jonathan Payne 69.56% (427)
N/A AE Fahad Ali 12.50% (16)
606 IIBA Kenny McClintock 33.33% (12)
14 ENG Andrew Shorney 64.93% (134)
33 WAL Andrew Jones 64.63% (246)
630 IIBA Ivan Craig 52.11% (142)
W %
585 SCO Kevin Peacock 48.65% (74)
221 IIBA Rachel McDonnell 52.94% (51)
187 IIBA David Smyth 47.37% (19)
68 IIBA James Rutledge 61.90% (42)
N/A IIBA Ivor Armstrong 48.89% (90)
69 WAL Christopher Hillier 52.32% (151)
W %
561 ENG John Corps 26.47% (34)
101 IIBA Brandon Sayer 64.00% (25)
N/A WAL Hayley Lewis 0.00% (6)
N/A IIBA Aidan Magennis 50.00% (6)
227 ENG Lorraine Shorney 30.48% (105)
58 IIBA Glenn Harvey 57.14% (266)
W %
103 WAL Gethin Edwards 52.44% (82)
N/A IIBA David McCain 25.00% (8)
N/A IIBA Jonny Wilkinson 42.86% (7)
120 IIBA Andy Howard 48.88% (178)
35 SE Jörgen Karlsson 60.66% (361)
N/A IIBA Uel Gordon 64.00% (50)
W %
229 SCO Stuart Hiddleston 50.79% (63)
109 IIBA Bronagh Toleman 70.79% (178)
N/A IIBA Iain Gingles 16.67% (6)
272 ENG Ryan Steadman 35.23% (88)
604 IIBA Derek McCann 44.62% (130)
4 IIBA Don McNamara 65.27% (262)
W %
219 IIBA Hannah Cochrane 63.64% (66)
127 IIBA Nathan Nixon 42.86% (35)
210 SCO Fred Wyness 28.57% (84)
682 ENG Arron Steadman 34.15% (82)
56 IIBA Paddy McElvaney 53.57% (168)
75 IIBA Raymond Stubbs 76.79% (112)
W %
57 ENG Mark Chittock 62.11% (161)
N/A IIBA Alex Cromie 46.43% (28)
N/A IIBA Paul Millar 46.67% (15)
115 IIBA Gerard Moen 53.90% (141)
530 IIBA Harry Wilson 41.89% (74)
N/A IIBA Andrew Robinson 42.37% (59)
W %
457 IIBA Carmel McKim 17.65% (51)
N/A IIBA Phil Cromie 42.86% (42)
82 IIBA Jamie Morrow 56.86% (51)
144 IIBA Nigel Graham 57.45% (47)
363 IIBA Jamie Beatty 33.33% (30)
225 IIBA John Sloan 53.57% (28)
W %
59 SCO Bob Naylor 55.93% (118)
N/A IIBA Gerry Cooney 8.33% (12)
114 IIBA Lee Hall 47.37% (38)
N/A SCO Walter Bruce 20.00% (25)
N/A IIBA Jackie Erskine 58.33% (60)
497 WAL Catherine Roberts 18.18% (55)
W %
N/A IIBA Trevor Wylie 0.00% (6)
140 IIBA Alan McCombe 46.02% (113)
N/A IIBA Thomas Mcaleavey 41.18% (68)
469 IIBA Angus Barnes 48.11% (106)
94 IIBA William Boggs 74.31% (144)
242 WAL Stephen Williams 69.18% (159)
W %
250 ENG David Chittock 29.13% (127)
29 ENG Thomas Coles 49.67% (151)
549 IIBA Gemma Hamilton 26.83% (41)
N/A IIBA George Fletcher 33.33% (21)
230 IIBA Stephen Clarke 35.64% (101)
756 AE Ali Akbar 20.00% (90)
W %
211 WAL Alun Thomas 15.83% (139)
156 ENG Daniel Winmill 65.42% (214)
8 ENG Edward Sawbridge 73.56% (261)
551 ENG Tony Ealham 58.51% (94)
107 IIBA Suzanne Finlay 48.10% (158)
72 IIBA Cecil Dillon 70.31% (229)
W %
293 WAL Stephen Bainbridge 42.31% (78)
N/A IIBA Ryan Gingles 33.33% (9)
9 IIBA Nathan Haire 70.24% (252)
358 IIBA Gerard Conroy 56.25% (64)
N/A IIBA Seamus McMath 50.82% (61)
10 SCO Lawrence Moffat 68.16% (201)
W %
1 ENG Peter Roberts 75.61% (287)
231 IIBA Alistair Mahaffy 46.51% (129)
371 BE Suzanne Steele 18.69% (214)
N/A IIBA Steven O'Neill 55.56% (18)
N/A IM Steven Durcan 43.86% (57)
N/A IIBA Theresa Cushnahan 27.87% (61)
W %
102 IIBA William Parkinson 57.35% (68)
630 ENG Barry McPhillips 38.46% (13)
49 ENG Darren Brown 38.52% (135)
371 WAL Alan Braniff 15.56% (45)
385 IIBA Frank Cunningham 47.22% (72)
N/A IIBA Glenn Buckley 50.00% (32)
W %
645 IIBA Bobby Logan 29.73% (37)
201 IIBA Uel Finlay 34.45% (119)
36 IIBA Sam Moore 52.94% (323)
N/A IIBA Philip Dennison 40.00% (15)
45 NO Gunnar Frantzen 42.04% (245)
460 IIBA Trevor Brian 54.84% (93)
W %
118 IIBA Chris Duncan 51.61% (93)
54 IIBA Adam Gilmour 62.50% (88)
N/A IIBA Geordie McAteer 36.84% (19)
30 ENG Paul Seaman 59.57% (235)
351 ENG Elliott James 67.00% (100)
3 IIBA Gary McNabb 81.40% (258)
W %
379 IIBA Shane West 67.74% (31)
N/A IIBA Noel Graham 72.29% (83)
N/A IIBA Derek Mccallion 40.00% (55)
42 IM Stephen Gale 62.57% (342)
62 ENG Steve Burrows 56.12% (98)
611 IIBA Colin Dunwoody 50.00% (44)
W %
43 WAL John Jillings 47.80% (159)
657 IIBA Trevor Stubbs 23.08% (39)
N/A IIBA Ann Dunlop 33.33% (6)
646 IIBA Con Mulholland 41.56% (77)
39 ENG Peter Hore 54.22% (225)
123 WAL Martin Harries 70.37% (135)
W %
120 BE Luc Schorpion 26.19% (84)
683 IIBA David Bryans 33.33% (15)
163 ENG Dennis Hinks 47.26% (146)
181 ENG Chris Hopkins 56.62% (136)
656 IIBA Alan Lyttle 20.45% (44)
142 WAL Chris McWhinnie 57.04% (142)
W %
183 IIBA Adam Dyche 62.50% (40)
252 WAL Sioned Ann Owen-Braniff 37.84% (37)
106 IIBA Steven Stafford 53.45% (58)
16 ENG Stephen Proctor 69.93% (296)
281 IIBA Steven Jeffers 36.89% (103)
N/A IIBA Sophie McIntyre 45.61% (57)
W %
420 WAL Aled Edwards 67.61% (71)
129 IIBA Nigel Norris 55.17% (29)
305 IIBA Michael Campbell 50.00% (20)
N/A AE Muhammad Asif 16.67% (6)
614 IIBA Reggie Collen 37.38% (107)
N/A IIBA Robert Hamilton 15.79% (19)
W %
355 IIBA Shane Clyde 36.84% (38)
113 IIBA David McCullough 65.00% (60)
N/A ENG John Barnard 16.67% (30)
195 IIBA Colin Deering 61.76% (34)
76 ENG Lee Toleman 71.60% (169)
561 IIBA Rebecca Gilroy 30.43% (46)
W %
191 IIBA Ricky Cochrane 69.49% (59)
15 IIBA Paul Cairnduff 56.98% (179)
146 IIBA P.J Gallagher 73.99% (273)
18 IIBA Pauline Beattie 71.38% (325)
651 IIBA Damian Mcallister 56.57% (99)
522 IIBA William Esler 30.34% (89)
W %
176 IIBA John Elliott 44.12% (68)
321 IIBA
Andy Ritchie 35.29% (17)
N/A IIBA Anne Watson 16.67% (6)
651 IIBA Luci Wallace 14.29% (14)
156 IIBA Thomas McClintock 50.00% (26)
522 IIBA Nigel Hamilton 59.41% (101)
Official Sponsors
Bowls Trader
Nordic Caravan
Crowne Plaza Belfast
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services