Irish Open draw information

The draw for the 2022 Irish Open has now been made, you can see the draw below and the full schedule here on Tournament Software.

W %
321 IIBA Shane West 67.74% (31)
285 ENG Mark McHugh 31.21% (173)
230 IIBA Robin Gamble 30.69% (101)
320 IIBA Harry Wilson 41.89% (74)
535 IIBA Paul Noble 34.62% (26)
W %
152 WAL Jamie Stiles 61.17% (103)
74 IIBA Jamie Morrow 56.86% (51)
600 WAL Alan Braniff 12.90% (31)
103 IIBA Niall Cox 58.33% (72)
373 IIBA Robert Kidd 47.62% (105)
620 IIBA Owen Kelly 51.58% (95)
W %
70 IIBA Kevin McNamee 57.41% (54)
312 IIBA Shane Clyde 36.84% (38)
109 IIBA Lee Hall 47.37% (38)
175 IIBA Ciaran Green 41.94% (93)
114 IIBA Alan McCombe 46.02% (113)
176 IIBA Sean Quinn 70.00% (40)
W %
273 IIBA
Andy Ritchie 35.29% (17)
738 IIBA Stephen Cupples 15.79% (19)
101 SE Olle Bäckgren 37.18% (78)
12 IIBA Joseph Beattie 80.06% (351)
34 ENG Elise Daniell 43.20% (206)
W %
130 IIBA Jamie Crozier 48.25% (114)
161 IIBA Jamie West 46.88% (32)
615 IIBA David Bryans 33.33% (15)
13 ENG Craig Burgess 71.62% (74)
32 IIBA Paddy McElvaney 53.57% (168)
52 IIBA Raymond Stubbs 76.79% (112)
W %
472 IIBA Kenny McClintock 33.33% (12)
131 IIBA Valerie Witherow 50.49% (103)
208 IIBA Charlie Clarke 48.78% (82)
14 SE Joel Häger 66.75% (400)
8 ENG Nigel Nicholls 69.08% (262)
W %
28 ENG Mitchell Young 65.52% (203)
15 IIBA Paul Cairnduff 56.05% (157)
149 ENG David Blundell 26.47% (68)
420 IIBA Kevin McAliskey 36.84% (19)
376 IIBA Diane Bell 17.07% (123)
416 IIBA Niall Hand 62.86% (35)
W %
424 IIBA Carmel McKim 17.65% (51)
209 IIBA Shane Magennis 41.86% (86)
87 IIBA Alan Paul 88.04% (92)
66 IIBA Robbie Foster 57.95% (88)
9 IIBA Don McNamara 64.29% (238)
138 IIBA Stephen Oliver 60.61% (33)
W %
91 IIBA David McCullough 65.00% (60)
274 IIBA Sam Rodgers 40.54% (37)
302 WAL Sioned Ann Owen-Braniff 36.67% (30)
112 SE Karl Nordlund 47.69% (65)
7 IIBA Nathan Haire 70.31% (229)
53 SE Bjarne Andersson 44.90% (147)
W %
30 IIBA Matthew Hamilton 51.69% (89)
532 IIBA Keelan Nelson 55.56% (36)
56 ENG Keith Lackford 55.76% (165)
202 IIBA Dean Craig 20.00% (30)
761 IIBA Stevie Mulholland 10.00% (20)
33 NO Gunnar Frantzen 41.59% (226)
W %
122 IIBA Nigel Graham 57.45% (47)
128 IIBA Colin Deering 61.76% (34)
77 IIBA Brandon Sayer 64.00% (25)
507 WAL Edward Gittoes 24.39% (41)
561 IIBA Ian Craig 50.00% (6)
43 ENG Paul Seaman 58.69% (213)
W %
492 WAL Kieran Evans 57.89% (38)
64 IIBA Adam Gilmour 62.96% (81)
121 IIBA Andrew Cockcroft 46.86% (175)
516 IIBA Jonathan Barnes 40.86% (93)
398 IIBA Brendan Murphy 64.15% (53)
311 IIBA David Bonner 62.50% (64)
W %
203 ENG David Chittock 29.13% (127)
36 ENG Thomas Coles 48.87% (133)
396 IIBA Ann Patton 27.27% (11)
57 SE Urban Mathiasson 52.94% (34)
569 IIBA Michael Barr 23.26% (43)
W %
184 IIBA Adam Dyche 62.50% (40)
185 IIBA Michael McKim 32.79% (61)
94 IIBA Gerard Moen 53.90% (141)
521 IIBA Ivan Craig 52.11% (142)
69 IIBA David McBride 63.83% (47)
529 IIBA Rebecca Gilroy 30.43% (46)
W %
287 IIBA James Shaw 55.88% (34)
78 IIBA William Parkinson 57.35% (68)
41 WAL Cennydd Howell 59.05% (105)
63 ENG Mark Spalding 38.00% (50)
316 ENG Ryan Steadman 35.37% (82)
W %
411 IIBA Paul Hagan 43.48% (23)
193 IIBA Alistair Mahaffy 46.51% (129)
345 IIBA Sara Johnston 40.71% (113)
766 IIBA Paul Mahaffy 18.18% (33)
24 WAL Arwel Morgan 70.87% (127)
71 WAL Martin Harries 70.37% (135)
W %
222 ENG Lorraine Shorney 29.35% (92)
240 IIBA Michael Gallagher 59.62% (52)
394 IIBA Sean Conroy 71.43% (91)
22 WAL Dafydd Howell 61.02% (177)
347 IIBA Colin Dunwoody 50.00% (44)
W %
461 IIBA Darin Graydon 26.76% (71)
362 SCO Stuart Hiddleston 49.12% (57)
280 IIBA Nigel Hamilton 59.41% (101)
110 IIBA David Peden 55.26% (38)
416 IIBA Jordan Rankin 51.25% (80)
351 IIBA Brian Mccoy 25.64% (78)
W %
62 ENG Darren Brown 34.21% (114)
154 IIBA Karol Bradshaw 69.57% (23)
2 ENG Peter Roberts 74.24% (264)
485 IIBA Derek McCann 44.62% (130)
51 IIBA William Boggs 74.31% (144)
96 IIBA Mark Hamilton 58.49% (53)
W %
221 IIBA Rachel McDonnell 52.94% (51)
144 IIBA Thomas McClintock 50.00% (26)
647 IIBA William Collom 50.00% (8)
18 ENG Daniel Sands 61.11% (180)
140 IIBA Stephen Ferris 40.00% (70)
620 IIBA Con Mulholland 41.56% (77)
W %
129 IIBA Chris Duncan 51.61% (93)
73 SCO Bob Naylor 53.47% (101)
230 IIBA Ivan McClintock 50.00% (32)
353 IIBA Jamie Beatty 33.33% (30)
766 IIBA Connor McQuillan 0.00% (5)
W %
27 WAL John Jillings 47.95% (146)
364 IIBA Barbara Elliott 20.69% (58)
118 ENG Trevor Tymon 43.14% (51)
340 IIBA Declan McLaughlin 45.45% (22)
11 IIBA Pauline Beattie 70.97% (310)
576 IIBA Norman Noble 38.10% (21)
W %
124 IIBA John Elliott 44.12% (68)
335 IIBA Janis McLaughlin 40.00% (20)
269 IIBA Vincent Dornan 53.66% (82)
1 IIBA Gary McNabb 81.78% (247)
424 IIBA Paul Canning 65.22% (69)
596 IIBA Matthew Crawford 42.86% (21)
W %
166 IIBA Hannah Cochrane 63.64% (66)
21 IIBA Ian Hobson 81.82% (88)
84 IIBA Billy Chapman 44.26% (61)
19 ENG Andrew Shorney 61.82% (110)
23 ENG Steven Roberts 57.69% (156)
338 IIBA Ian McElroy 46.88% (32)
W %
137 IIBA Rachel Cochrane 62.12% (66)
283 SCO Jimmy Broatch 43.94% (66)
100 IIBA Paul Duff 68.47% (111)
35 IIBA Sam Moore 53.00% (300)
494 IIBA Kevin McALoon 36.67% (30)
54 ENG Steve Burrows 55.43% (92)
W %
569 WAL Alan Cashmore-Thorley 40.00% (5)
514 ENG Arron Steadman 34.15% (82)
472 IIBA Tommy Lithco 26.09% (23)
305 IIBA Gerard Conroy 56.25% (64)
105 IIBA Nathan Minish 48.33% (60)
W %
139 IIBA Derek McClintock 59.52% (42)
26 IIBA Rodger Armour 43.56% (101)
435 IIBA Gemma Hamilton 26.83% (41)
16 ENG Stephen Proctor 70.00% (270)
355 IIBA Malcolm Cunningham 60.47% (43)
357 IIBA Terry Crawford 54.55% (22)
W %
59 ENG Nigel Froud 46.05% (76)
98 ENG Dennis Hinks 47.26% (146)
306 IIBA Justin Rafferty 27.94% (68)
145 IIBA Stephen Clarke 35.64% (101)
48 WAL Christopher Hillier 52.32% (151)
W %
178 IIBA Ricky Cochrane 69.49% (59)
611 IIBA Trevor Stubbs 23.08% (39)
205 IIBA John Sloan 53.57% (28)
50 WAL Rory Gittoes 62.50% (40)
96 IIBA Martin McNicholl 71.62% (148)
42 IIBA Nigel Charles 59.28% (194)
W %
647 IIBA Gerard Mccloskey 50.00% (8)
164 IIBA Mark Granleese 46.15% (26)
647 IIBA Aoife Fay 0.00% (18)
65 IIBA P.J Gallagher 73.99% (273)
513 IIBA Gordon Stubbs 68.57% (35)
181 IIBA Michael McGrade 57.69% (26)
W %
246 ENG Peter Jensen 35.48% (31)
740 IIBA Mildred Coniam 16.67% (6)
135 IIBA Stuart McSorley 69.72% (109)
569 IIBA David McGuinness 26.98% (63)
31 SE Jonas Häger 57.91% (335)
W %
25 ENG Mark Chittock 62.11% (161)
116 ENG Alex Tymon 43.18% (44)
N/A SCO Fred George 50.00% (8)
3 IIBA Mark Beattie 79.34% (392)
86 IIBA Andy Howard 48.88% (178)
37 ENG Peter Hore 53.27% (199)
Official Sponsors
Bowls Trader
Nordic Caravan
Crowne Plaza Belfast
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services