Irish Open draw information

The draw for the 2022 Irish Open has now been made, you can see the draw below and the full schedule here on Tournament Software.

W %
141 IIBA Shane West 67.74% (31)
146 ENG Mark McHugh 30.13% (156)
215 IIBA Robin Gamble 29.07% (86)
294 IIBA Harry Wilson 41.79% (67)
404 IIBA Paul Noble 34.62% (26)
W %
55 WAL Jamie Stiles 62.77% (94)
190 IIBA Jamie Morrow 48.65% (37)
704 WAL Alan Braniff 5.26% (19)
180 IIBA Niall Cox 58.62% (58)
324 IIBA Robert Kidd 53.76% (93)
334 IIBA Owen Kelly 53.93% (89)
W %
186 IIBA Kevin McNamee 51.28% (39)
300 IIBA Shane Clyde 37.50% (32)
372 IIBA Lee Hall 30.77% (26)
514 IIBA Ciaran Green 39.24% (79)
170 IIBA Alan McCombe 43.43% (99)
213 IIBA Sean Quinn 70.59% (34)
W %
227 IIBA
Andy Ritchie 45.45% (11)
636 IIBA Stephen Cupples 15.79% (19)
35 SE Olle Bäckgren 44.26% (61)
3 IIBA Joseph Beattie 79.62% (319)
36 ENG Elise Daniell 41.04% (173)
W %
147 IIBA Jamie Crozier 48.42% (95)
248 IIBA Jamie West 44.00% (25)
576 IIBA David Bryans 33.33% (15)
63 ENG Craig Burgess 71.43% (28)
90 IIBA Paddy McElvaney 51.05% (143)
93 IIBA Raymond Stubbs 77.55% (98)
W %
364 IIBA Kenny McClintock 33.33% (12)
338 IIBA Valerie Witherow 49.45% (91)
189 IIBA Charlie Clarke 48.48% (66)
12 SE Joel Häger 67.22% (363)
10 ENG Nigel Nicholls 69.91% (226)
W %
18 ENG Mitchell Young 64.25% (179)
20 IIBA Paul Cairnduff 54.47% (123)
224 ENG David Blundell 24.00% (50)
267 IIBA Kevin McAliskey 36.84% (19)
592 IIBA Diane Bell 17.35% (98)
161 IIBA Niall Hand 62.86% (35)
W %
510 IIBA Carmel McKim 15.56% (45)
572 IIBA Shane Magennis 40.54% (74)
64 IIBA Alan Paul 89.29% (84)
193 IIBA Robbie Foster 52.86% (70)
24 IIBA Don McNamara 62.75% (204)
129 IIBA Stephen Oliver 61.54% (26)
W %
134 IIBA David McCullough 63.83% (47)
536 IIBA Sam Rodgers 15.79% (19)
260 WAL Sioned Ann Owen-Braniff 50.00% (18)
41 SE Karl Nordlund 47.69% (65)
8 IIBA Nathan Haire 70.62% (194)
32 SE Bjarne Andersson 44.78% (134)
W %
90 IIBA Matthew Hamilton 45.31% (64)
366 IIBA Keelan Nelson 55.56% (36)
49 ENG Keith Lackford 54.86% (144)
657 IIBA Dean Craig 5.56% (18)
723 IIBA Stevie Mulholland 10.00% (20)
40 NO Gunnar Frantzen 41.27% (189)
W %
230 IIBA Nigel Graham 57.58% (33)
99 IIBA Colin Deering 60.71% (28)
170 IIBA Brandon Sayer 69.23% (13)
657 WAL Edward Gittoes 8.33% (12)
446 IIBA Ian Craig 50.00% (6)
30 ENG Paul Seaman 59.07% (193)
W %
376 WAL Kieran Evans 55.56% (27)
70 IIBA Adam Gilmour 63.64% (55)
105 IIBA Andrew Cockcroft 45.34% (161)
399 IIBA Jonathan Barnes 42.53% (87)
248 IIBA Brendan Murphy 64.15% (53)
257 IIBA David Bonner 60.71% (56)
W %
183 ENG David Chittock 29.70% (101)
27 ENG Thomas Coles 52.48% (101)
482 IIBA Ann Patton 20.00% (5)
130 SE Urban Mathiasson 45.45% (11)
454 IIBA Michael Barr 23.26% (43)
W %
174 IIBA Adam Dyche 62.86% (35)
335 IIBA Michael McKim 29.79% (47)
143 IIBA Gerard Moen 55.46% (119)
508 IIBA Ivan Craig 56.92% (130)
166 IIBA David McBride 67.86% (28)
341 IIBA Rebecca Gilroy 30.43% (46)
W %
188 IIBA James Shaw 59.26% (27)
83 IIBA William Parkinson 55.56% (54)
54 WAL Cennydd Howell 56.25% (80)
285 ENG Mark Spalding 38.89% (18)
208 ENG Ryan Steadman 34.67% (75)
W %
459 IIBA Paul Hagan 33.33% (6)
110 IIBA Alistair Mahaffy 47.01% (117)
498 IIBA Sara Johnston 40.40% (99)
729 IIBA Paul Mahaffy 18.18% (33)
97 WAL Arwel Morgan 72.04% (93)
65 WAL Martin Harries 71.54% (123)
W %
78 ENG Lorraine Shorney 36.00% (75)
211 IIBA Michael Gallagher 59.09% (44)
201 IIBA Sean Conroy 71.43% (91)
41 WAL Dafydd Howell 60.13% (153)
195 IIBA Colin Dunwoody 50.00% (44)
W %
386 IIBA Darin Graydon 27.12% (59)
199 SCO Stuart Hiddleston 54.00% (50)
206 IIBA Nigel Hamilton 61.29% (93)
270 IIBA David Peden 50.00% (26)
224 IIBA Jordan Rankin 51.25% (80)
502 IIBA Brian Mccoy 28.81% (59)
W %
127 ENG Darren Brown 27.16% (81)
218 IIBA Karol Bradshaw 75.00% (16)
2 ENG Peter Roberts 73.39% (218)
273 IIBA Derek McCann 45.08% (122)
77 IIBA William Boggs 71.11% (135)
120 IIBA Mark Hamilton 57.50% (40)
W %
185 IIBA Rachel McDonnell 52.94% (34)
353 IIBA Thomas McClintock 38.46% (13)
580 IIBA William Collom 50.00% (8)
39 ENG Daniel Sands 58.99% (139)
361 IIBA Stephen Ferris 33.93% (56)
338 IIBA Con Mulholland 41.56% (77)
W %
151 IIBA Chris Duncan 48.72% (78)
69 SCO Bob Naylor 53.85% (65)
126 IIBA Ivan McClintock 66.67% (18)
345 IIBA Jamie Beatty 38.89% (18)
729 IIBA Connor McQuillan 0.00% (5)
W %
23 WAL John Jillings 49.55% (111)
212 IIBA Barbara Elliott 23.40% (47)
234 ENG Trevor Tymon 40.00% (20)
263 IIBA Declan McLaughlin 83.33% (6)
7 IIBA Pauline Beattie 70.44% (274)
471 IIBA Norman Noble 38.10% (21)
W %
139 IIBA John Elliott 42.86% (56)
459 IIBA Janis McLaughlin 33.33% (6)
248 IIBA Vincent Dornan 52.70% (74)
9 IIBA Gary McNabb 79.50% (200)
270 IIBA Paul Canning 65.22% (69)
480 IIBA Matthew Crawford 42.86% (21)
W %
324 IIBA Hannah Cochrane 62.07% (58)
53 IIBA Ian Hobson 80.95% (63)
376 IIBA Billy Chapman 37.04% (27)
15 ENG Andrew Shorney 63.86% (83)
51 ENG Steven Roberts 55.28% (123)
269 IIBA Ian McElroy 52.63% (19)
W %
165 IIBA Rachel Cochrane 58.62% (58)
244 SCO Jimmy Broatch 44.00% (50)
102 IIBA Paul Duff 70.10% (97)
31 IIBA Sam Moore 53.79% (264)
454 IIBA Kevin McALoon 36.67% (30)
82 ENG Steve Burrows 53.42% (73)
W %
454 WAL Alan Cashmore-Thorley 40.00% (5)
304 ENG Arron Steadman 36.00% (75)
482 IIBA Tommy Lithco 23.53% (17)
194 IIBA Gerard Conroy 58.62% (58)
173 IIBA Nathan Minish 46.94% (49)
W %
161 IIBA Derek McClintock 57.14% (35)
89 IIBA Rodger Armour 37.68% (69)
466 IIBA Gemma Hamilton 28.57% (28)
38 ENG Stephen Proctor 68.42% (228)
200 IIBA Malcolm Cunningham 60.47% (43)
202 IIBA Terry Crawford 54.55% (22)
W %
154 ENG Nigel Froud 39.02% (41)
61 ENG Dennis Hinks 47.14% (140)
637 IIBA Justin Rafferty 25.00% (56)
235 IIBA Stephen Clarke 34.94% (83)
48 WAL Christopher Hillier 53.28% (122)
W %
236 IIBA Ricky Cochrane 68.63% (51)
508 IIBA Trevor Stubbs 25.00% (32)
273 IIBA John Sloan 54.55% (22)
226 WAL Rory Gittoes 66.67% (15)
178 IIBA Martin McNicholl 70.37% (135)
52 IIBA Nigel Charles 59.28% (167)
W %
580 IIBA Gerard Mccloskey 50.00% (8)
389 IIBA Mark Granleese 33.33% (12)
729 IIBA Aoife Fay 0.00% (6)
4 IIBA P.J Gallagher 73.99% (273)
345 IIBA Gordon Stubbs 68.57% (35)
251 IIBA Michael McGrade 50.00% (20)
W %
218 ENG Peter Jensen 38.89% (18)
657 IIBA Mildred Coniam 16.67% (6)
144 IIBA Stuart McSorley 70.87% (103)
444 IIBA David McGuinness 26.98% (63)
22 SE Jonas Häger 58.06% (310)
W %
13 ENG Mark Chittock 62.69% (134)
113 ENG Alex Tymon 50.00% (18)
N/A SCO Fred George 50.00% (8)
1 IIBA Mark Beattie 79.19% (346)
62 IIBA Andy Howard 48.17% (164)
37 ENG Peter Hore 55.88% (170)
Official Sponsors
Bowls Trader
Drakes Pride
Taylor Bowls
Power Porsgrunn
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services
Drumlin Lane Self Catering
iamcrystalgoddess