Irish Open draw information

The draw for the 2022 Irish Open has now been made, you can see the draw below and the full schedule here on Tournament Software.

W %
379 IIBA Shane West 67.74% (31)
260 ENG Mark McHugh 32.22% (180)
259 IIBA Robin Gamble 30.69% (101)
530 IIBA Harry Wilson 41.89% (74)
548 IIBA Paul Noble 34.62% (26)
W %
324 WAL Jamie Stiles 61.17% (103)
82 IIBA Jamie Morrow 56.86% (51)
371 WAL Alan Braniff 15.56% (45)
125 IIBA Niall Cox 58.33% (72)
478 IIBA Robert Kidd 47.62% (105)
630 IIBA Owen Kelly 51.58% (95)
W %
81 IIBA Kevin McNamee 57.41% (54)
355 IIBA Shane Clyde 36.84% (38)
114 IIBA Lee Hall 47.37% (38)
168 IIBA Ciaran Green 41.94% (93)
140 IIBA Alan McCombe 46.02% (113)
169 IIBA Sean Quinn 70.00% (40)
W %
321 IIBA
Andy Ritchie 35.29% (17)
724 IIBA Stephen Cupples 15.79% (19)
205 SE Olle Bäckgren 37.18% (78)
11 IIBA Joseph Beattie 80.05% (366)
32 ENG Elise Daniell 43.56% (225)
W %
140 IIBA Jamie Crozier 48.25% (114)
218 IIBA Jamie West 46.88% (32)
683 IIBA David Bryans 33.33% (15)
2 ENG Craig Burgess 75.26% (97)
56 IIBA Paddy McElvaney 53.57% (168)
75 IIBA Raymond Stubbs 76.79% (112)
W %
606 IIBA Kenny McClintock 33.33% (12)
131 IIBA Valerie Witherow 50.49% (103)
237 IIBA Charlie Clarke 48.78% (82)
21 SE Joel Häger 66.59% (419)
5 ENG Nigel Nicholls 70.07% (284)
W %
20 ENG Mitchell Young 66.22% (222)
15 IIBA Paul Cairnduff 56.98% (179)
125 ENG David Blundell 31.03% (87)
725 IIBA Kevin McAliskey 36.84% (19)
368 IIBA Diane Bell 16.30% (135)
412 IIBA Niall Hand 62.86% (35)
W %
457 IIBA Carmel McKim 17.65% (51)
201 IIBA Shane Magennis 41.86% (86)
122 IIBA Alan Paul 88.04% (92)
67 IIBA Robbie Foster 57.95% (88)
4 IIBA Don McNamara 65.27% (262)
181 IIBA Stephen Oliver 60.61% (33)
W %
113 IIBA David McCullough 65.00% (60)
316 IIBA Sam Rodgers 40.54% (37)
252 WAL Sioned Ann Owen-Braniff 37.84% (37)
226 SE Karl Nordlund 47.69% (65)
9 IIBA Nathan Haire 70.24% (252)
70 SE Bjarne Andersson 45.28% (159)
W %
37 IIBA Matthew Hamilton 50.53% (95)
541 IIBA Keelan Nelson 55.56% (36)
63 ENG Keith Lackford 55.93% (177)
196 IIBA Dean Craig 20.00% (30)
750 IIBA Stevie Mulholland 10.00% (20)
45 NO Gunnar Frantzen 42.04% (245)
W %
144 IIBA Nigel Graham 57.45% (47)
195 IIBA Colin Deering 61.76% (34)
101 IIBA Brandon Sayer 64.00% (25)
287 WAL Edward Gittoes 26.42% (53)
570 IIBA Ian Craig 50.00% (6)
30 ENG Paul Seaman 59.57% (235)
W %
549 WAL Kieran Evans 57.89% (38)
54 IIBA Adam Gilmour 62.50% (88)
80 IIBA Andrew Cockcroft 47.67% (193)
525 IIBA Jonathan Barnes 40.86% (93)
396 IIBA Brendan Murphy 64.15% (53)
313 IIBA David Bonner 62.50% (64)
W %
250 ENG David Chittock 29.13% (127)
29 ENG Thomas Coles 49.67% (151)
395 IIBA Ann Patton 27.27% (11)
64 SE Urban Mathiasson 50.00% (46)
579 IIBA Michael Barr 23.26% (43)
W %
183 IIBA Adam Dyche 62.50% (40)
185 IIBA Michael McKim 32.79% (61)
115 IIBA Gerard Moen 53.90% (141)
630 IIBA Ivan Craig 52.11% (142)
87 IIBA David McBride 63.83% (47)
561 IIBA Rebecca Gilroy 30.43% (46)
W %
289 IIBA James Shaw 55.88% (34)
102 IIBA William Parkinson 57.35% (68)
38 WAL Cennydd Howell 60.71% (112)
50 ENG Mark Spalding 41.54% (65)
272 ENG Ryan Steadman 35.23% (88)
W %
410 IIBA Paul Hagan 43.48% (23)
231 IIBA Alistair Mahaffy 46.51% (129)
343 IIBA Sara Johnston 40.71% (113)
756 IIBA Paul Mahaffy 18.18% (33)
22 WAL Arwel Morgan 71.85% (135)
123 WAL Martin Harries 70.37% (135)
W %
227 ENG Lorraine Shorney 30.48% (105)
239 IIBA Michael Gallagher 59.62% (52)
393 IIBA Sean Conroy 71.43% (91)
26 WAL Dafydd Howell 61.96% (184)
611 IIBA Colin Dunwoody 50.00% (44)
W %
547 IIBA Darin Graydon 26.76% (71)
229 SCO Stuart Hiddleston 50.79% (63)
522 IIBA Nigel Hamilton 59.41% (101)
98 IIBA David Peden 55.26% (38)
412 IIBA Jordan Rankin 51.25% (80)
417 IIBA Brian Mccoy 25.64% (78)
W %
49 ENG Darren Brown 38.52% (135)
219 IIBA Karol Bradshaw 69.57% (23)
1 ENG Peter Roberts 75.61% (287)
604 IIBA Derek McCann 44.62% (130)
94 IIBA William Boggs 74.31% (144)
117 IIBA Mark Hamilton 58.49% (53)
W %
221 IIBA Rachel McDonnell 52.94% (51)
156 IIBA Thomas McClintock 50.00% (26)
657 IIBA William Collom 50.00% (8)
13 ENG Daniel Sands 62.75% (204)
151 IIBA Stephen Ferris 40.00% (70)
646 IIBA Con Mulholland 41.56% (77)
W %
118 IIBA Chris Duncan 51.61% (93)
59 SCO Bob Naylor 55.93% (118)
325 IIBA Ivan McClintock 50.00% (32)
363 IIBA Jamie Beatty 33.33% (30)
756 IIBA Connor McQuillan 0.00% (5)
W %
43 WAL John Jillings 47.80% (159)
608 IIBA Barbara Elliott 20.69% (58)
100 ENG Trevor Tymon 43.75% (64)
334 IIBA Declan McLaughlin 45.45% (22)
18 IIBA Pauline Beattie 71.38% (325)
585 IIBA Norman Noble 38.10% (21)
W %
176 IIBA John Elliott 44.12% (68)
328 IIBA Janis McLaughlin 40.00% (20)
323 IIBA Vincent Dornan 53.66% (82)
3 IIBA Gary McNabb 81.40% (258)
420 IIBA Paul Canning 65.22% (69)
604 IIBA Matthew Crawford 42.86% (21)
W %
219 IIBA Hannah Cochrane 63.64% (66)
47 IIBA Ian Hobson 81.82% (88)
84 IIBA Billy Chapman 44.78% (67)
14 ENG Andrew Shorney 64.93% (134)
17 ENG Steven Roberts 59.89% (182)
332 IIBA Ian McElroy 46.88% (32)
W %
180 IIBA Rachel Cochrane 62.12% (66)
175 SCO Jimmy Broatch 44.44% (72)
128 IIBA Paul Duff 68.47% (111)
36 IIBA Sam Moore 52.94% (323)
727 IIBA Kevin McALoon 36.67% (30)
62 ENG Steve Burrows 56.12% (98)
W %
579 WAL Alan Cashmore-Thorley 40.00% (5)
682 ENG Arron Steadman 34.15% (82)
477 IIBA Tommy Lithco 26.09% (23)
358 IIBA Gerard Conroy 56.25% (64)
92 IIBA Nathan Minish 48.33% (60)
W %
199 IIBA Derek McClintock 59.52% (42)
23 IIBA Rodger Armour 45.76% (118)
549 IIBA Gemma Hamilton 26.83% (41)
16 ENG Stephen Proctor 69.93% (296)
351 IIBA Malcolm Cunningham 60.47% (43)
355 IIBA Terry Crawford 54.55% (22)
W %
34 ENG Nigel Froud 48.98% (98)
163 ENG Dennis Hinks 47.26% (146)
309 IIBA Justin Rafferty 27.94% (68)
230 IIBA Stephen Clarke 35.64% (101)
69 WAL Christopher Hillier 52.32% (151)
W %
191 IIBA Ricky Cochrane 69.49% (59)
657 IIBA Trevor Stubbs 23.08% (39)
225 IIBA John Sloan 53.57% (28)
53 WAL Rory Gittoes 57.41% (54)
27 IIBA Martin McNicholl 73.65% (167)
51 IIBA Nigel Charles 59.20% (201)
W %
657 IIBA Gerard Mccloskey 50.00% (8)
153 IIBA Mark Granleese 46.15% (26)
657 IIBA Aoife Fay 0.00% (18)
146 IIBA P.J Gallagher 73.99% (273)
524 IIBA Gordon Stubbs 68.57% (35)
172 IIBA Michael McGrade 57.69% (26)
W %
322 ENG Peter Jensen 35.48% (31)
727 IIBA Mildred Coniam 16.67% (6)
185 IIBA Stuart McSorley 69.72% (109)
579 IIBA David McGuinness 26.98% (63)
24 SE Jonas Häger 59.09% (352)
W %
57 ENG Mark Chittock 62.11% (161)
97 ENG Alex Tymon 43.10% (58)
N/A SCO Fred George 50.00% (8)
6 IIBA Mark Beattie 79.76% (410)
120 IIBA Andy Howard 48.88% (178)
39 ENG Peter Hore 54.22% (225)
Official Sponsors
Bowls Trader
Nordic Caravan
Crowne Plaza Belfast
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services