Irish Open draw information

The draw for the 2022 Irish Open has now been made, you can see the draw below and the full schedule here on Tournament Software.

W %
402 IIBA Shane West 67.74% (31)
373 ENG Mark McHugh 32.22% (180)
274 IIBA Robin Gamble 29.91% (107)
548 IIBA Harry Wilson 41.89% (74)
360 IIBA Paul Noble 34.38% (32)
W %
332 WAL Jamie Stiles 61.17% (103)
63 IIBA Jamie Morrow 59.65% (57)
365 WAL Alan Braniff 15.69% (51)
148 IIBA Niall Cox 58.33% (72)
493 IIBA Robert Kidd 47.62% (105)
637 IIBA Owen Kelly 51.58% (95)
W %
90 IIBA Kevin McNamee 58.06% (62)
368 IIBA Shane Clyde 36.84% (38)
114 IIBA Lee Hall 48.94% (47)
119 IIBA Ciaran Green 44.44% (99)
153 IIBA Alan McCombe 46.22% (119)
165 IIBA Sean Quinn 70.00% (40)
W %
324 IIBA
Andy Ritchie 35.29% (17)
711 IIBA Stephen Cupples 15.79% (19)
241 SE Olle Bäckgren 37.18% (78)
10 IIBA Joseph Beattie 80.27% (375)
33 ENG Elise Daniell 42.67% (232)
W %
123 IIBA Jamie Crozier 48.76% (121)
335 IIBA Jamie West 46.88% (32)
666 IIBA David Bryans 33.33% (15)
1 ENG Craig Burgess 75.00% (104)
56 IIBA Paddy McElvaney 53.71% (175)
60 IIBA Raymond Stubbs 75.63% (119)
W %
600 IIBA Kenny McClintock 33.33% (12)
135 IIBA Valerie Witherow 50.00% (110)
139 IIBA Charlie Clarke 48.86% (88)
25 SE Joel Häger 65.96% (426)
3 ENG Nigel Nicholls 69.86% (292)
W %
23 ENG Mitchell Young 66.09% (233)
16 IIBA Paul Cairnduff 57.45% (188)
140 ENG David Blundell 31.03% (87)
275 IIBA Kevin McAliskey 40.00% (25)
471 IIBA Diane Bell 16.90% (142)
430 IIBA Niall Hand 62.86% (35)
W %
549 IIBA Carmel McKim 17.65% (51)
304 IIBA Shane Magennis 41.86% (86)
128 IIBA Alan Paul 88.04% (92)
46 IIBA Robbie Foster 60.20% (98)
7 IIBA Don McNamara 64.81% (270)
186 IIBA Stephen Oliver 60.61% (33)
W %
77 IIBA David McCullough 67.16% (67)
384 IIBA Sam Rodgers 40.54% (37)
189 WAL Sioned Ann Owen-Braniff 38.64% (44)
283 SE Karl Nordlund 47.69% (65)
9 IIBA Nathan Haire 70.16% (258)
92 SE Bjarne Andersson 45.28% (159)
W %
35 IIBA Matthew Hamilton 51.49% (101)
537 IIBA Keelan Nelson 55.56% (36)
76 ENG Keith Lackford 55.14% (185)
221 IIBA Dean Craig 22.22% (36)
734 IIBA Stevie Mulholland 10.00% (20)
54 NO Gunnar Frantzen 41.04% (251)
W %
126 IIBA Nigel Graham 56.36% (55)
199 IIBA Colin Deering 61.76% (34)
68 IIBA Brandon Sayer 69.70% (33)
279 WAL Edward Gittoes 26.67% (60)
571 IIBA Ian Craig 50.00% (6)
32 ENG Paul Seaman 59.34% (241)
W %
546 WAL Kieran Evans 57.89% (38)
78 IIBA Adam Gilmour 59.79% (97)
90 IIBA Andrew Cockcroft 47.52% (202)
524 IIBA Jonathan Barnes 40.86% (93)
418 IIBA Brendan Murphy 64.15% (53)
168 IIBA David Bonner 62.86% (70)
W %
312 ENG David Chittock 29.13% (127)
29 ENG Thomas Coles 48.43% (159)
348 IIBA Ann Patton 29.41% (17)
64 SE Urban Mathiasson 50.00% (46)
577 IIBA Michael Barr 23.26% (43)
W %
187 IIBA Adam Dyche 62.50% (40)
215 IIBA Michael McKim 34.33% (67)
104 IIBA Gerard Moen 53.06% (147)
560 IIBA Ivan Craig 51.33% (150)
81 IIBA David McBride 63.16% (57)
560 IIBA Rebecca Gilroy 30.43% (46)
W %
289 IIBA James Shaw 55.88% (34)
127 IIBA William Parkinson 57.14% (77)
51 WAL Cennydd Howell 60.71% (112)
38 ENG Mark Spalding 45.21% (73)
323 ENG Ryan Steadman 35.23% (88)
W %
307 IIBA Paul Hagan 46.67% (30)
222 IIBA Alistair Mahaffy 45.93% (135)
373 IIBA Sara Johnston 40.71% (113)
739 IIBA Paul Mahaffy 18.18% (33)
19 WAL Arwel Morgan 72.03% (143)
178 WAL Martin Harries 70.37% (135)
W %
198 ENG Lorraine Shorney 31.53% (111)
242 IIBA Michael Gallagher 59.62% (52)
416 IIBA Sean Conroy 71.43% (91)
31 WAL Dafydd Howell 60.53% (190)
604 IIBA Colin Dunwoody 50.00% (44)
W %
541 IIBA Darin Graydon 24.68% (77)
234 SCO Stuart Hiddleston 50.79% (63)
541 IIBA Nigel Hamilton 59.41% (101)
72 IIBA David Peden 57.78% (45)
430 IIBA Jordan Rankin 51.25% (80)
444 IIBA Brian Mccoy 23.81% (84)
W %
50 ENG Darren Brown 38.73% (142)
225 IIBA Karol Bradshaw 69.57% (23)
2 ENG Peter Roberts 74.92% (295)
234 IIBA Derek McCann 45.59% (136)
148 IIBA William Boggs 74.31% (144)
94 IIBA Mark Hamilton 59.32% (59)
W %
75 IIBA Rachel McDonnell 57.14% (63)
80 IIBA Thomas McClintock 55.88% (34)
646 IIBA William Collom 50.00% (8)
17 ENG Daniel Sands 62.56% (211)
188 IIBA Stephen Ferris 40.00% (70)
637 IIBA Con Mulholland 41.56% (77)
W %
169 IIBA Chris Duncan 51.61% (93)
47 SCO Bob Naylor 55.65% (124)
238 IIBA Ivan McClintock 48.72% (39)
345 IIBA Jamie Beatty 35.14% (37)
739 IIBA Connor McQuillan 0.00% (5)
W %
48 WAL John Jillings 47.62% (168)
617 IIBA Barbara Elliott 20.69% (58)
103 ENG Trevor Tymon 43.75% (64)
161 IIBA Declan McLaughlin 51.72% (29)
12 IIBA Pauline Beattie 71.30% (331)
258 IIBA Norman Noble 40.74% (27)
W %
212 IIBA John Elliott 41.89% (74)
251 IIBA Janis McLaughlin 42.31% (26)
330 IIBA Vincent Dornan 53.66% (82)
4 IIBA Gary McNabb 80.97% (268)
437 IIBA Paul Canning 65.22% (69)
598 IIBA Matthew Crawford 42.86% (21)
W %
171 IIBA Hannah Cochrane 63.89% (72)
40 IIBA Ian Hobson 81.05% (95)
129 IIBA Billy Chapman 41.89% (74)
13 ENG Andrew Shorney 63.57% (140)
18 ENG Steven Roberts 59.26% (189)
180 IIBA Ian McElroy 50.00% (38)
W %
227 IIBA Rachel Cochrane 60.27% (73)
177 SCO Jimmy Broatch 44.44% (72)
152 IIBA Paul Duff 67.77% (121)
41 IIBA Sam Moore 52.42% (330)
713 IIBA Kevin McALoon 36.67% (30)
59 ENG Steve Burrows 55.77% (104)
W %
577 WAL Alan Cashmore-Thorley 40.00% (5)
682 ENG Arron Steadman 34.15% (82)
513 IIBA Tommy Lithco 26.09% (23)
386 IIBA Gerard Conroy 56.25% (64)
131 IIBA Nathan Minish 48.33% (60)
W %
174 IIBA Derek McClintock 57.14% (49)
21 IIBA Rodger Armour 46.77% (124)
518 IIBA Gemma Hamilton 28.57% (49)
14 ENG Stephen Proctor 70.30% (303)
363 IIBA Malcolm Cunningham 60.47% (43)
368 IIBA Terry Crawford 54.55% (22)
W %
37 ENG Nigel Froud 48.08% (104)
286 ENG Dennis Hinks 47.26% (146)
267 IIBA Justin Rafferty 28.00% (75)
253 IIBA Stephen Clarke 35.19% (108)
121 WAL Christopher Hillier 52.32% (151)
W %
231 IIBA Ricky Cochrane 66.15% (65)
580 IIBA Trevor Stubbs 22.22% (45)
243 IIBA John Sloan 52.94% (34)
39 WAL Rory Gittoes 60.32% (63)
22 IIBA Martin McNicholl 73.71% (175)
44 IIBA Nigel Charles 60.10% (208)
W %
646 IIBA Gerard Mccloskey 50.00% (8)
174 IIBA Mark Granleese 46.88% (32)
666 IIBA Aoife Fay 0.00% (24)
239 IIBA P.J Gallagher 73.99% (273)
523 IIBA Gordon Stubbs 68.57% (35)
171 IIBA Michael McGrade 57.69% (26)
W %
327 ENG Peter Jensen 35.48% (31)
713 IIBA Mildred Coniam 16.67% (6)
268 IIBA Stuart McSorley 69.72% (109)
577 IIBA David McGuinness 26.98% (63)
27 SE Jonas Häger 58.61% (360)
W %
70 ENG Mark Chittock 62.11% (161)
132 ENG Alex Tymon 43.10% (58)
N/A SCO Fred George 50.00% (8)
5 IIBA Mark Beattie 79.57% (416)
162 IIBA Andy Howard 48.88% (178)
43 ENG Peter Hore 53.68% (231)
Official Sponsors
Bowls Trader
Nordic Caravan
Crowne Plaza Belfast
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services