Irish Open draw information

The draw for the 2022 Irish Open has now been made, you can see the draw below and the full schedule here on Tournament Software.

W %
144 IIBA Shane West 67.74% (31)
149 ENG Mark McHugh 32.34% (167)
223 IIBA Robin Gamble 29.07% (86)
295 IIBA Harry Wilson 41.79% (67)
409 IIBA Paul Noble 34.62% (26)
W %
87 WAL Jamie Stiles 61.17% (103)
192 IIBA Jamie Morrow 48.65% (37)
677 WAL Alan Braniff 8.00% (25)
182 IIBA Niall Cox 58.62% (58)
323 IIBA Robert Kidd 53.76% (93)
332 IIBA Owen Kelly 53.93% (89)
W %
188 IIBA Kevin McNamee 51.28% (39)
300 IIBA Shane Clyde 37.50% (32)
377 IIBA Lee Hall 30.77% (26)
544 IIBA Ciaran Green 39.24% (79)
171 IIBA Alan McCombe 43.43% (99)
221 IIBA Sean Quinn 70.59% (34)
W %
231 IIBA
Andy Ritchie 45.45% (11)
675 IIBA Stephen Cupples 15.79% (19)
48 SE Olle Bäckgren 38.89% (72)
3 IIBA Joseph Beattie 79.57% (328)
40 ENG Elise Daniell 42.70% (185)
W %
136 IIBA Jamie Crozier 47.52% (101)
246 IIBA Jamie West 44.00% (25)
614 IIBA David Bryans 33.33% (15)
31 ENG Craig Burgess 70.00% (40)
78 IIBA Paddy McElvaney 51.33% (150)
97 IIBA Raymond Stubbs 77.55% (98)
W %
368 IIBA Kenny McClintock 33.33% (12)
337 IIBA Valerie Witherow 49.45% (91)
190 IIBA Charlie Clarke 48.48% (66)
10 SE Joel Häger 67.20% (378)
9 ENG Nigel Nicholls 69.75% (238)
W %
26 ENG Mitchell Young 64.52% (186)
18 IIBA Paul Cairnduff 55.80% (138)
174 ENG David Blundell 24.19% (62)
267 IIBA Kevin McAliskey 36.84% (19)
616 IIBA Diane Bell 17.14% (105)
157 IIBA Niall Hand 62.86% (35)
W %
539 IIBA Carmel McKim 15.56% (45)
607 IIBA Shane Magennis 40.54% (74)
69 IIBA Alan Paul 89.29% (84)
199 IIBA Robbie Foster 52.86% (70)
14 IIBA Don McNamara 63.18% (220)
129 IIBA Stephen Oliver 61.54% (26)
W %
134 IIBA David McCullough 63.83% (47)
566 IIBA Sam Rodgers 15.79% (19)
205 WAL Sioned Ann Owen-Braniff 45.83% (24)
62 SE Karl Nordlund 47.69% (65)
7 IIBA Nathan Haire 71.56% (211)
38 SE Bjarne Andersson 44.68% (141)
W %
59 IIBA Matthew Hamilton 47.89% (71)
371 IIBA Keelan Nelson 55.56% (36)
55 ENG Keith Lackford 54.72% (159)
703 IIBA Dean Craig 5.56% (18)
769 IIBA Stevie Mulholland 10.00% (20)
35 NO Gunnar Frantzen 41.29% (201)
W %
234 IIBA Nigel Graham 57.58% (33)
100 IIBA Colin Deering 60.71% (28)
171 IIBA Brandon Sayer 69.23% (13)
607 WAL Edward Gittoes 20.00% (25)
462 IIBA Ian Craig 50.00% (6)
37 ENG Paul Seaman 59.50% (200)
W %
304 WAL Kieran Evans 57.89% (38)
64 IIBA Adam Gilmour 63.49% (63)
216 IIBA Andrew Cockcroft 45.34% (161)
405 IIBA Jonathan Barnes 42.53% (87)
246 IIBA Brendan Murphy 64.15% (53)
256 IIBA David Bonner 60.71% (56)
W %
212 ENG David Chittock 28.70% (115)
28 ENG Thomas Coles 51.75% (114)
503 IIBA Ann Patton 20.00% (5)
81 SE Urban Mathiasson 58.82% (17)
474 IIBA Michael Barr 23.26% (43)
W %
177 IIBA Adam Dyche 62.86% (35)
336 IIBA Michael McKim 29.79% (47)
145 IIBA Gerard Moen 55.46% (119)
537 IIBA Ivan Craig 56.92% (130)
164 IIBA David McBride 67.86% (28)
341 IIBA Rebecca Gilroy 30.43% (46)
W %
189 IIBA James Shaw 59.26% (27)
96 IIBA William Parkinson 55.56% (54)
70 WAL Cennydd Howell 58.14% (86)
109 ENG Mark Spalding 45.16% (31)
366 ENG Ryan Steadman 34.67% (75)
W %
481 IIBA Paul Hagan 33.33% (6)
131 IIBA Alistair Mahaffy 47.01% (117)
520 IIBA Sara Johnston 40.40% (99)
775 IIBA Paul Mahaffy 18.18% (33)
61 WAL Arwel Morgan 72.28% (101)
49 WAL Martin Harries 71.32% (129)
W %
137 ENG Lorraine Shorney 33.33% (81)
220 IIBA Michael Gallagher 59.09% (44)
213 IIBA Sean Conroy 71.43% (91)
42 WAL Dafydd Howell 61.01% (159)
201 IIBA Colin Dunwoody 50.00% (44)
W %
292 IIBA Darin Graydon 27.69% (65)
306 SCO Stuart Hiddleston 54.00% (50)
218 IIBA Nigel Hamilton 61.29% (93)
271 IIBA David Peden 50.00% (26)
229 IIBA Jordan Rankin 51.25% (80)
529 IIBA Brian Mccoy 28.81% (59)
W %
117 ENG Darren Brown 29.79% (94)
225 IIBA Karol Bradshaw 75.00% (16)
2 ENG Peter Roberts 73.82% (233)
400 IIBA Derek McCann 45.08% (122)
56 IIBA William Boggs 74.07% (135)
124 IIBA Mark Hamilton 57.50% (40)
W %
186 IIBA Rachel McDonnell 52.94% (34)
358 IIBA Thomas McClintock 38.46% (13)
620 IIBA William Collom 50.00% (8)
33 ENG Daniel Sands 60.13% (158)
366 IIBA Stephen Ferris 33.93% (56)
337 IIBA Con Mulholland 41.56% (77)
W %
152 IIBA Chris Duncan 48.72% (78)
71 SCO Bob Naylor 53.09% (81)
128 IIBA Ivan McClintock 66.67% (18)
348 IIBA Jamie Beatty 38.89% (18)
775 IIBA Connor McQuillan 0.00% (5)
W %
34 WAL John Jillings 49.19% (124)
313 IIBA Barbara Elliott 23.40% (47)
92 ENG Trevor Tymon 47.06% (34)
260 IIBA Declan McLaughlin 83.33% (6)
4 IIBA Pauline Beattie 71.03% (290)
491 IIBA Norman Noble 38.10% (21)
W %
155 IIBA John Elliott 42.86% (56)
481 IIBA Janis McLaughlin 33.33% (6)
168 IIBA Vincent Dornan 53.66% (82)
5 IIBA Gary McNabb 80.57% (211)
271 IIBA Paul Canning 65.22% (69)
500 IIBA Matthew Crawford 42.86% (21)
W %
323 IIBA Hannah Cochrane 62.07% (58)
46 IIBA Ian Hobson 81.69% (71)
164 IIBA Billy Chapman 42.50% (40)
23 ENG Andrew Shorney 64.44% (90)
44 ENG Steven Roberts 57.35% (136)
269 IIBA Ian McElroy 52.63% (19)
W %
161 IIBA Rachel Cochrane 58.62% (58)
459 SCO Jimmy Broatch 41.38% (58)
104 IIBA Paul Duff 70.10% (97)
29 IIBA Sam Moore 53.79% (277)
474 IIBA Kevin McALoon 36.67% (30)
67 ENG Steve Burrows 56.25% (80)
W %
474 WAL Alan Cashmore-Thorley 40.00% (5)
522 ENG Arron Steadman 36.00% (75)
503 IIBA Tommy Lithco 23.53% (17)
200 IIBA Gerard Conroy 58.62% (58)
176 IIBA Nathan Minish 46.94% (49)
W %
157 IIBA Derek McClintock 57.14% (35)
54 IIBA Rodger Armour 41.46% (82)
485 IIBA Gemma Hamilton 28.57% (28)
24 ENG Stephen Proctor 69.26% (244)
211 IIBA Malcolm Cunningham 60.47% (43)
214 IIBA Terry Crawford 54.55% (22)
W %
107 ENG Nigel Froud 43.10% (58)
108 ENG Dennis Hinks 47.14% (140)
676 IIBA Justin Rafferty 25.00% (56)
190 IIBA Stephen Clarke 33.71% (89)
27 WAL Christopher Hillier 52.59% (135)
W %
239 IIBA Ricky Cochrane 68.63% (51)
537 IIBA Trevor Stubbs 25.00% (32)
280 IIBA John Sloan 54.55% (22)
80 WAL Rory Gittoes 62.96% (27)
178 IIBA Martin McNicholl 70.37% (135)
41 IIBA Nigel Charles 59.54% (173)
W %
620 IIBA Gerard Mccloskey 50.00% (8)
390 IIBA Mark Granleese 33.33% (12)
775 IIBA Aoife Fay 0.00% (6)
15 IIBA P.J Gallagher 73.99% (273)
348 IIBA Gordon Stubbs 68.57% (35)
250 IIBA Michael McGrade 50.00% (20)
W %
166 ENG Peter Jensen 35.48% (31)
703 IIBA Mildred Coniam 16.67% (6)
147 IIBA Stuart McSorley 70.87% (103)
461 IIBA David McGuinness 26.98% (63)
25 SE Jonas Häger 58.62% (319)
W %
16 ENG Mark Chittock 61.64% (146)
77 ENG Alex Tymon 50.00% (32)
N/A SCO Fred George 50.00% (8)
1 IIBA Mark Beattie 79.61% (363)
89 IIBA Andy Howard 48.17% (164)
43 ENG Peter Hore 55.49% (182)
Official Sponsors
Bowls Trader
Drakes Pride
Taylor Bowls
Power Porsgrunn
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services
Drumlin Lane Self Catering
iamcrystalgoddess