Irish Open 2023 Draw

The draw for the 2023 Irish Open has now been made, you can see the groups below and the full schedule can be seen here on Tournament Software.

W %
466 IIBA Kris McKee 42.86% (7)
18 ENG Daniel Sands 61.11% (180)
80 IIBA Cecil Dillon 70.00% (220)
269 IIBA Niall Martin 42.50% (40)
172 IIBA Daniel O'Kane 68.75% (32)
33 NO Gunnar Frantzen 41.59% (226)
W %
91 IIBA David McCullough 65.00% (60)
219 ENG Edward Law 32.56% (43)
605 IIBA Anne Mullarkey 15.38% (13)
228 IIBA Chris Mcilmoyle 50.00% (12)
373 IIBA Robert Kidd 47.62% (105)
9 IIBA Don McNamara 64.29% (238)
W %
74 IIBA Jamie Morrow 56.86% (51)
331 IIBA Darren Mullarkey 36.36% (22)
144 IIBA Thomas McClintock 50.00% (26)
693 IIBA Caoimhe Doherty 0.00% (12)
208 IIBA Charlie Clarke 48.78% (82)
258 IIBA Stevie McCall 54.05% (37)
W %
70 IIBA Kevin McNamee 57.41% (54)
130 IIBA Jamie Crozier 48.25% (114)
375 IIBA Finbar Maguire 45.95% (37)
59 ENG Nigel Froud 46.05% (76)
620 IIBA Dáire Trainor 28.57% (7)
521 IIBA Ivan Craig 52.11% (142)
W %
78 IIBA William Parkinson 57.35% (68)
102 IIBA Steven Stafford 51.92% (52)
94 IIBA Gerard Moen 53.90% (141)
209 IIBA Shane Magennis 41.86% (86)
369 IIBA Jal Richardson 70.13% (154)
11 IIBA Pauline Beattie 70.97% (310)
W %
119 IIBA Devon Wallace 62.86% (35)
118 ENG Trevor Tymon 43.14% (51)
241 IIBA Matthew Spence 46.67% (15)
66 IIBA Robbie Foster 57.95% (88)
163 IIBA Kieran Trainor 71.43% (35)
69 IIBA David McBride 63.83% (47)
W %
387 IIBA Esther Forster 43.48% (46)
66 SCO Sandy McDonald 72.06% (68)
615 IIBA Ben Hogg 28.57% (7)
485 IIBA Reggie Collen 37.38% (107)
395 IIBA Stephen McCrory 35.59% (59)
24 WAL Arwel Morgan 70.87% (127)
W %
27 WAL John Jillings 47.95% (146)
194 IIBA Paul Doherty 54.55% (11)
302 IIBA Patricia Bradshaw 40.00% (5)
458 IIBA Jim Corry 40.00% (5)
520 IIBA Alan Lyttle 20.45% (44)
W %
124 IIBA John Elliott 44.12% (68)
353 IIBA Jamie Beatty 33.33% (30)
444 IIBA Denis Doherty 50.00% (6)
700 IIBA Jim McQueen 16.67% (6)
193 IIBA Alistair Mahaffy 46.51% (129)
204 IIBA Christopher Wylie 53.33% (15)
W %
5 BE Jonathan Payne 69.17% (412)
195 IIBA Mark Sproule 81.82% (22)
620 ENG Ian Ding 21.43% (14)
549 IIBA Michael Hogg 50.00% (10)
121 IIBA Andrew Cockcroft 46.86% (175)
34 ENG Elise Daniell 43.20% (206)
W %
250 IIBA David Cunningham 42.00% (50)
127 IIBA Nigel Norris 55.17% (29)
411 IIBA Paul Hagan 43.48% (23)
359 IIBA Keith Middleton 42.86% (14)
52 IIBA Raymond Stubbs 76.79% (112)
W %
64 IIBA Adam Gilmour 62.96% (81)
154 IIBA Karol Bradshaw 69.57% (23)
444 IIBA Luke Donaldson 57.14% (7)
151 IIBA Uel Finlay 34.45% (119)
96 IIBA Mark Hamilton 58.49% (53)
338 IIBA Ian McElroy 46.88% (32)
W %
253 SCO Paul Walker 65.79% (38)
77 IIBA Brandon Sayer 64.00% (25)
539 BE Katie Steele 8.33% (48)
192 IIBA James Stevenson 58.33% (12)
605 IIBA Shea Trainor 42.86% (7)
145 IIBA Stephen Clarke 35.64% (101)
W %
283 SCO Jimmy Broatch 43.94% (66)
273 IIBA
Andy Ritchie 35.29% (17)
573 IIBA Grainne Murphy 26.67% (15)
766 IIBA Declan Hegarty 0.00% (6)
110 IIBA David Peden 55.26% (38)
241 IIBA Chris O'Kane 42.11% (19)
W %
461 IIBA Darin Graydon 26.76% (71)
109 IIBA Lee Hall 47.37% (38)
335 IIBA Janis McLaughlin 40.00% (20)
494 IIBA Tony McHugh 33.33% (6)
131 IIBA Valerie Witherow 50.49% (103)
351 IIBA Brian Mccoy 25.64% (78)
W %
158 IIBA Roland Nixon 60.00% (30)
537 IIBA Sean Breslin 33.33% (15)
45 IIBA Glenn Harvey 57.14% (252)
405 IIBA Stephen O'Neill 46.15% (13)
176 IIBA Sean Quinn 70.00% (40)
340 IIBA Lee Devenney 26.98% (63)
W %
185 IIBA Michael McKim 32.79% (61)
700 IIBA Craig McKee 0.00% (6)
306 IIBA Justin Rafferty 27.94% (68)
29 ENG John Lax 52.58% (291)
360 IIBA William Devenney 40.63% (64)
54 ENG Steve Burrows 55.43% (92)
W %
287 IIBA James Shaw 55.88% (34)
230 IIBA Ivan McClintock 50.00% (32)
175 IIBA Ciaran Green 41.94% (93)
157 IIBA Declan McCann 77.27% (22)
37 ENG Peter Hore 53.27% (199)
W %
21 IIBA Ian Hobson 81.82% (88)
41 WAL Cennydd Howell 59.05% (105)
435 IIBA Gemma Hamilton 26.83% (41)
19 ENG Andrew Shorney 61.82% (110)
16 ENG Stephen Proctor 70.00% (270)
337 IIBA Damian Mcallister 56.57% (99)
W %
123 IIBA Nathan Nixon 42.86% (35)
620 IIBA Denver Wasson 50.00% (18)
436 ENG Graham Cockburn 24.00% (50)
114 IIBA Alan McCombe 46.02% (113)
195 IIBA PJ McCrossan 77.38% (84)
138 IIBA Stephen Oliver 60.61% (33)
W %
15 IIBA Paul Cairnduff 56.05% (157)
36 ENG Thomas Coles 48.87% (133)
302 WAL Sioned Ann Owen-Braniff 36.67% (30)
164 IIBA Mark Granleese 46.15% (26)
647 IIBA Stephen Middleton 16.67% (6)
32 IIBA Paddy McElvaney 53.57% (168)
W %
128 IIBA Colin Deering 61.76% (34)
201 IIBA Michael Campbell 50.00% (20)
647 IIBA Aoife Fay 0.00% (18)
167 IIBA Adrian McCaw 37.50% (96)
6 SCO Lawrence Moffat 67.57% (185)
8 ENG Nigel Nicholls 69.08% (262)
W %
129 IIBA Chris Duncan 51.61% (93)
327 SCO Craig Allan 36.36% (11)
81 IIBA Damian McCabe 70.83% (24)
376 IIBA Diane Bell 17.07% (123)
485 IIBA Derek McCann 44.62% (130)
181 IIBA Michael McGrade 57.69% (26)
W %
647 IIBA Richard Truell 36.00% (25)
206 SCO Graeme Allan 61.54% (13)
13 ENG Craig Burgess 71.62% (74)
647 IIBA Ian Irwin 24.24% (33)
110 IIBA Catherine McCrossan 46.74% (92)
236 IIBA Steven Jeffers 36.89% (103)
W %
191 BE Luc Schorpion 26.15% (65)
3 IIBA Mark Beattie 79.34% (392)
230 IIBA Robin Gamble 30.69% (101)
202 IIBA Dean Craig 20.00% (30)
573 IIBA Michael Reid 28.38% (74)
382 IIBA Derek Johnston 46.67% (30)
W %
184 IIBA Adam Dyche 62.50% (40)
221 IIBA Rachel McDonnell 52.94% (51)
222 ENG Lorraine Shorney 29.35% (92)
86 IIBA Andy Howard 48.88% (178)
240 IIBA Michael Gallagher 59.62% (52)
W %
364 IIBA Bobby Logan 29.73% (37)
62 ENG Darren Brown 34.21% (114)
211 SCO Fred Wyness 30.99% (71)
1 IIBA Gary McNabb 81.78% (247)
444 IIBA Kyle Blakely 33.33% (18)
174 IM Stephen Gale 61.51% (317)
W %
312 IIBA Shane Clyde 36.84% (38)
600 WAL Alan Braniff 12.90% (31)
307 BE Johan Bleus 30.00% (50)
140 IIBA David Smyth 47.37% (19)
620 IIBA Louis O Hara 25.00% (8)
4 ENG Edward Sawbridge 73.33% (240)
W %
362 SCO Stuart Hiddleston 49.12% (57)
352 IIBA Noel Hall 38.89% (18)
100 IIBA Paul Duff 68.47% (111)
35 IIBA Sam Moore 53.00% (300)
87 IIBA Alan Paul 88.04% (92)
22 WAL Dafydd Howell 61.02% (177)
W %
26 IIBA Rodger Armour 43.56% (101)
424 IIBA Shea Martin 46.67% (15)
46 IIBA James Rutledge 61.90% (42)
116 ENG Alex Tymon 43.18% (44)
335 IIBA Dean Foley 47.06% (17)
444 IIBA Mark Benson 50.00% (6)
W %
177 IIBA Gary Brian 62.75% (51)
84 IIBA Billy Chapman 44.26% (61)
424 IIBA Shaun Amrein 45.83% (24)
378 IIBA Bobby Archibald 62.50% (8)
99 IIBA Suzanne Finlay 48.10% (158)
14 SE Joel Häger 66.75% (400)
W %
139 IIBA Derek McClintock 59.52% (42)
647 SCO William Lenza 20.00% (25)
122 IIBA Nigel Graham 57.45% (47)
605 SCO Ronald Weir 37.50% (8)
23 ENG Steven Roberts 57.69% (156)
422 IIBA Trevor Brian 54.84% (93)
W %
364 IIBA Barbara Elliott 20.69% (58)
103 IIBA Niall Cox 58.33% (72)
7 IIBA Nathan Haire 70.31% (229)
105 IIBA Nathan Minish 48.33% (60)
483 IIBA Trevor Wallace 27.27% (11)
W %
179 SCO Robert Lenza 55.13% (78)
264 IIBA Stuart Cochrane 57.14% (21)
63 ENG Mark Spalding 38.00% (50)
340 IIBA Declan McLaughlin 45.45% (22)
2 ENG Peter Roberts 74.24% (264)
12 IIBA Joseph Beattie 80.06% (351)
W %
274 IIBA Sam Rodgers 40.54% (37)
30 IIBA Matthew Hamilton 51.69% (89)
91 IIBA Sean Trainor 63.64% (77)
42 IIBA Nigel Charles 59.28% (194)
516 IIBA Jonathan Barnes 40.86% (93)
424 WAL Richard Palmer 48.89% (45)
W %
611 IIBA Luci Wallace 14.29% (14)
288 IIBA Thomas Martin 42.42% (33)
472 IIBA Tommy Lithco 26.09% (23)
345 IIBA Sara Johnston 40.71% (113)
140 IIBA Stephen Ferris 40.00% (70)
17 ENG James Trott 70.17% (362)
Official Sponsors
Bowls Trader
Nordic Caravan
Crowne Plaza Belfast
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services