Irish Open 2023 Draw

The draw for the 2023 Irish Open has now been made, you can see the groups below and the full schedule can be seen here on Tournament Software.

W %
157 IIBA Kris McKee 47.37% (19)
17 ENG Daniel Sands 62.56% (211)
71 IIBA Cecil Dillon 70.31% (229)
390 IIBA Niall Martin 42.50% (40)
162 IIBA Daniel O'Kane 68.75% (32)
54 NO Gunnar Frantzen 41.04% (251)
W %
77 IIBA David McCullough 67.16% (67)
98 ENG Edward Law 37.10% (62)
622 IIBA Anne Mullarkey 15.38% (13)
216 IIBA Chris Mcilmoyle 52.17% (23)
493 IIBA Robert Kidd 47.62% (105)
7 IIBA Don McNamara 64.81% (270)
W %
63 IIBA Jamie Morrow 59.65% (57)
446 IIBA Darren Mullarkey 36.36% (22)
80 IIBA Thomas McClintock 55.88% (34)
582 IIBA Caoimhe Doherty 12.00% (25)
139 IIBA Charlie Clarke 48.86% (88)
223 IIBA Stevie McCall 54.55% (44)
W %
90 IIBA Kevin McNamee 58.06% (62)
123 IIBA Jamie Crozier 48.76% (121)
333 IIBA Finbar Maguire 46.51% (43)
37 ENG Nigel Froud 48.08% (104)
622 IIBA Dáire Trainor 28.57% (7)
560 IIBA Ivan Craig 51.33% (150)
W %
127 IIBA William Parkinson 57.14% (77)
67 IIBA Steven Stafford 53.85% (65)
104 IIBA Gerard Moen 53.06% (147)
304 IIBA Shane Magennis 41.86% (86)
379 IIBA Jal Richardson 70.13% (154)
12 IIBA Pauline Beattie 71.30% (331)
W %
61 IIBA Devon Wallace 68.75% (48)
103 ENG Trevor Tymon 43.75% (64)
275 IIBA Matthew Spence 42.86% (21)
46 IIBA Robbie Foster 60.20% (98)
268 IIBA Kieran Trainor 71.43% (35)
81 IIBA David McBride 63.16% (57)
W %
387 IIBA Esther Forster 40.38% (52)
84 SCO Sandy McDonald 68.92% (74)
618 IIBA Ben Hogg 28.57% (7)
607 IIBA Reggie Collen 37.38% (107)
315 IIBA Stephen McCrory 35.38% (65)
19 WAL Arwel Morgan 72.03% (143)
W %
48 WAL John Jillings 47.62% (168)
45 IIBA Paul Doherty 60.00% (45)
310 IIBA Patricia Bradshaw 40.00% (5)
470 IIBA Jim Corry 40.00% (5)
408 IIBA Alan Lyttle 24.00% (50)
W %
212 IIBA John Elliott 41.89% (74)
345 IIBA Jamie Beatty 35.14% (37)
454 IIBA Denis Doherty 50.00% (6)
683 IIBA Jim McQueen 16.67% (6)
222 IIBA Alistair Mahaffy 45.93% (135)
203 IIBA Christopher Wylie 53.33% (15)
W %
20 BE Jonathan Payne 69.11% (437)
196 IIBA Mark Sproule 81.82% (22)
230 ENG Ian Ding 28.21% (39)
560 IIBA Michael Hogg 50.00% (10)
90 IIBA Andrew Cockcroft 47.52% (202)
33 ENG Elise Daniell 42.67% (232)
W %
334 IIBA David Cunningham 42.00% (50)
143 IIBA Nigel Norris 51.43% (35)
307 IIBA Paul Hagan 46.67% (30)
408 IIBA Keith Middleton 42.86% (14)
60 IIBA Raymond Stubbs 75.63% (119)
W %
78 IIBA Adam Gilmour 59.79% (97)
225 IIBA Karol Bradshaw 69.57% (23)
189 IIBA Luke Donaldson 61.54% (13)
236 IIBA Uel Finlay 34.45% (119)
94 IIBA Mark Hamilton 59.32% (59)
180 IIBA Ian McElroy 50.00% (38)
W %
278 SCO Paul Walker 61.36% (44)
68 IIBA Brandon Sayer 69.70% (33)
373 BE Katie Steele 9.59% (73)
109 IIBA James Stevenson 61.11% (18)
607 IIBA Shea Trainor 42.86% (7)
253 IIBA Stephen Clarke 35.19% (108)
W %
177 SCO Jimmy Broatch 44.44% (72)
324 IIBA
Andy Ritchie 35.29% (17)
598 IIBA Grainne Murphy 26.67% (15)
622 IIBA Declan Hegarty 11.11% (18)
72 IIBA David Peden 57.78% (45)
115 IIBA Chris O'Kane 48.00% (25)
W %
541 IIBA Darin Graydon 24.68% (77)
114 IIBA Lee Hall 48.94% (47)
251 IIBA Janis McLaughlin 42.31% (26)
397 IIBA Tony McHugh 28.57% (21)
135 IIBA Valerie Witherow 50.00% (110)
444 IIBA Brian Mccoy 23.81% (84)
W %
209 IIBA Roland Nixon 60.00% (30)
484 IIBA Sean Breslin 33.33% (30)
83 IIBA Glenn Harvey 57.14% (266)
351 IIBA Stephen O'Neill 47.62% (21)
165 IIBA Sean Quinn 70.00% (40)
466 IIBA Lee Devenney 28.57% (70)
W %
215 IIBA Michael McKim 34.33% (67)
664 IIBA Craig McKee 0.00% (12)
267 IIBA Justin Rafferty 28.00% (75)
57 ENG John Lax 53.02% (298)
397 IIBA William Devenney 39.44% (71)
59 ENG Steve Burrows 55.77% (104)
W %
289 IIBA James Shaw 55.88% (34)
238 IIBA Ivan McClintock 48.72% (39)
119 IIBA Ciaran Green 44.44% (99)
74 IIBA Declan McCann 79.31% (29)
43 ENG Peter Hore 53.68% (231)
W %
40 IIBA Ian Hobson 81.05% (95)
51 WAL Cennydd Howell 60.71% (112)
518 IIBA Gemma Hamilton 28.57% (49)
13 ENG Andrew Shorney 63.57% (140)
14 ENG Stephen Proctor 70.30% (303)
249 IIBA Damian Mcallister 57.14% (105)
W %
184 IIBA Nathan Nixon 42.86% (35)
397 IIBA Denver Wasson 50.00% (24)
330 ENG Graham Cockburn 28.07% (57)
153 IIBA Alan McCombe 46.22% (119)
196 IIBA PJ McCrossan 77.38% (84)
186 IIBA Stephen Oliver 60.61% (33)
W %
16 IIBA Paul Cairnduff 57.45% (188)
29 ENG Thomas Coles 48.43% (159)
189 WAL Sioned Ann Owen-Braniff 38.64% (44)
174 IIBA Mark Granleese 46.88% (32)
622 IIBA Stephen Middleton 8.33% (12)
56 IIBA Paddy McElvaney 53.71% (175)
W %
199 IIBA Colin Deering 61.76% (34)
354 IIBA Michael Campbell 50.00% (20)
666 IIBA Aoife Fay 0.00% (24)
322 IIBA Adrian McCaw 37.50% (96)
15 SCO Lawrence Moffat 67.63% (207)
3 ENG Nigel Nicholls 69.86% (292)
W %
169 IIBA Chris Duncan 51.61% (93)
263 SCO Craig Allan 44.44% (18)
58 IIBA Damian McCabe 70.97% (31)
471 IIBA Diane Bell 16.90% (142)
234 IIBA Derek McCann 45.59% (136)
171 IIBA Michael McGrade 57.69% (26)
W %
646 IIBA Richard Truell 36.00% (25)
138 SCO Graeme Allan 63.16% (19)
1 ENG Craig Burgess 75.00% (104)
646 IIBA Ian Irwin 24.24% (33)
147 IIBA Catherine McCrossan 46.74% (92)
148 IIBA Steven Jeffers 38.53% (109)
W %
148 BE Luc Schorpion 25.56% (90)
5 IIBA Mark Beattie 79.57% (416)
274 IIBA Robin Gamble 29.91% (107)
221 IIBA Dean Craig 22.22% (36)
636 IIBA Michael Reid 28.38% (74)
397 IIBA Derek Johnston 46.67% (30)
W %
187 IIBA Adam Dyche 62.50% (40)
75 IIBA Rachel McDonnell 57.14% (63)
198 ENG Lorraine Shorney 31.53% (111)
162 IIBA Andy Howard 48.88% (178)
242 IIBA Michael Gallagher 59.62% (52)
W %
247 IIBA Bobby Logan 37.21% (43)
50 ENG Darren Brown 38.73% (142)
217 SCO Fred Wyness 28.57% (84)
4 IIBA Gary McNabb 80.97% (268)
454 IIBA Kyle Blakely 33.33% (18)
28 IM Stephen Gale 62.46% (349)
W %
368 IIBA Shane Clyde 36.84% (38)
365 WAL Alan Braniff 15.69% (51)
134 BE Johan Bleus 37.33% (75)
156 IIBA David Smyth 48.00% (25)
606 IIBA Louis O Hara 14.29% (14)
8 ENG Edward Sawbridge 73.41% (267)
W %
234 SCO Stuart Hiddleston 50.79% (63)
454 IIBA Noel Hall 38.89% (18)
152 IIBA Paul Duff 67.77% (121)
41 IIBA Sam Moore 52.42% (330)
128 IIBA Alan Paul 88.04% (92)
31 WAL Dafydd Howell 60.53% (190)
W %
21 IIBA Rodger Armour 46.77% (124)
437 IIBA Shea Martin 46.67% (15)
81 IIBA James Rutledge 61.90% (42)
132 ENG Alex Tymon 43.10% (58)
292 IIBA Dean Foley 50.00% (24)
264 IIBA Mark Benson 60.00% (15)
W %
117 IIBA Gary Brian 63.16% (57)
129 IIBA Billy Chapman 41.89% (74)
328 IIBA Shaun Amrein 51.52% (33)
189 IIBA Bobby Archibald 64.29% (14)
160 IIBA Suzanne Finlay 48.10% (158)
25 SE Joel Häger 65.96% (426)
W %
174 IIBA Derek McClintock 57.14% (49)
495 SCO William Lenza 19.35% (31)
126 IIBA Nigel Graham 56.36% (55)
437 SCO Ronald Weir 28.57% (14)
18 ENG Steven Roberts 59.26% (189)
205 IIBA Trevor Brian 54.55% (99)
W %
617 IIBA Barbara Elliott 20.69% (58)
148 IIBA Niall Cox 58.33% (72)
9 IIBA Nathan Haire 70.16% (258)
131 IIBA Nathan Minish 48.33% (60)
491 IIBA Trevor Wallace 27.27% (11)
W %
141 SCO Robert Lenza 55.29% (85)
116 IIBA Stuart Cochrane 60.71% (28)
38 ENG Mark Spalding 45.21% (73)
161 IIBA Declan McLaughlin 51.72% (29)
2 ENG Peter Roberts 74.92% (295)
10 IIBA Joseph Beattie 80.27% (375)
W %
384 IIBA Sam Rodgers 40.54% (37)
35 IIBA Matthew Hamilton 51.49% (101)
95 IIBA Sean Trainor 65.91% (88)
44 IIBA Nigel Charles 60.10% (208)
524 IIBA Jonathan Barnes 40.86% (93)
437 WAL Richard Palmer 48.89% (45)
W %
645 IIBA Luci Wallace 14.29% (14)
341 IIBA Thomas Martin 42.42% (33)
513 IIBA Tommy Lithco 26.09% (23)
373 IIBA Sara Johnston 40.71% (113)
188 IIBA Stephen Ferris 40.00% (70)
11 ENG James Trott 70.62% (388)
Official Sponsors
Bowls Trader
Nordic Caravan
Crowne Plaza Belfast
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services