World Masters 2023 draw

The draw for the 2023 World Masters has now taken place. You can see the groups below and the full schedule over on Tournament Software.

The event takes place at Belfast Indoor Bowls Club on the 22nd & 23rd April 2023.

W %
683 IIBA Sarah Mavitty 28.00% (25)
35 IIBA Matthew Hamilton 51.49% (101)
279 WAL Edward Gittoes 26.67% (60)
45 IIBA Paul Doherty 60.00% (45)
582 IIBA Martin Mulholland 33.33% (6)
76 ENG Keith Lackford 55.14% (185)
W %
61 IIBA Devon Wallace 68.75% (48)
241 SE Olle Bäckgren 37.18% (78)
646 BE Maria Vandermaesen 17.65% (34)
148 BE Luc Schorpion 25.56% (90)
37 ENG Nigel Froud 48.08% (104)
275 IIBA Matthew Spence 42.86% (21)
W %
80 IIBA Thomas McClintock 55.88% (34)
594 ENG Angela Midgley 23.08% (26)
682 ENG Arron Steadman 34.15% (82)
32 ENG Paul Seaman 59.34% (241)
9 IIBA Nathan Haire 70.16% (258)
549 IIBA Phil Dennison 57.58% (33)
W %
174 IIBA Mark Granleese 46.88% (32)
251 IIBA Janis McLaughlin 42.31% (26)
408 IIBA Keith Middleton 42.86% (14)
286 ENG Dennis Hinks 47.26% (146)
44 IIBA Nigel Charles 60.10% (208)
582 WAL Catherine Roberts 18.18% (55)
W %
637 IIBA Caolan McHugh 50.00% (8)
307 IIBA Paul Hagan 46.67% (30)
1 ENG Craig Burgess 75.00% (104)
152 IIBA Paul Duff 67.77% (121)
46 IIBA Robbie Foster 60.20% (98)
3 ENG Nigel Nicholls 69.86% (292)
W %
145 ENG John Pye 60.83% (120)
212 IIBA John Elliott 41.89% (74)
198 ENG Lorraine Shorney 31.53% (111)
666 CY Mario Trinci 33.33% (6)
90 IIBA Andrew Cockcroft 47.52% (202)
121 WAL Christopher Hillier 52.32% (151)
W %
341 IIBA Colin Glackin 60.00% (45)
713 IIBA Cathy Hadley 14.29% (7)
471 IIBA Diane Bell 16.90% (142)
384 IIBA Lee Jacob 69.84% (63)
319 IIBA Andrew Leckey 78.16% (87)
466 IIBA Lee Devenney 28.57% (70)
W %
89 ENG Steve Puttock 58.94% (263)
118 ENG Karl Hudson 47.37% (228)
129 IIBA Billy Chapman 41.89% (74)
64 SE Urban Mathiasson 50.00% (46)
7 IIBA Don McNamara 64.81% (270)
373 IIBA Sara Johnston 40.71% (113)
W %
666 ENG Barry McPhillips 38.46% (13)
81 IIBA James Rutledge 61.90% (42)
322 IIBA Adrian McCaw 37.50% (96)
95 IIBA Sean Trainor 65.91% (88)
212 SE Dick Almén 67.79% (208)
397 IIBA William Devenney 39.44% (71)
W %
70 ENG Mark Chittock 62.11% (161)
161 IIBA Declan McLaughlin 51.72% (29)
13 ENG Andrew Shorney 63.57% (140)
56 IIBA Paddy McElvaney 53.71% (175)
390 IIBA Niall Martin 42.50% (40)
188 IIBA Stephen Ferris 40.00% (70)
W %
114 IIBA Lee Hall 48.94% (47)
446 IIBA Darren Mullarkey 36.36% (22)
260 WAL Kate Morgan 29.73% (37)
582 IIBA Caoimhe Doherty 12.00% (25)
8 ENG Edward Sawbridge 73.41% (267)
54 NO Gunnar Frantzen 41.04% (251)
W %
127 IIBA William Parkinson 57.14% (77)
373 ENG Mark McHugh 32.22% (180)
148 IIBA Niall Cox 58.33% (72)
386 IIBA Gerard Conroy 56.25% (64)
27 SE Jonas Häger 58.61% (360)
178 WAL Martin Harries 70.37% (135)
W %
105 ENG Martin Grange 45.45% (88)
63 IIBA Jamie Morrow 59.65% (57)
373 BE Katie Steele 9.59% (73)
216 IIBA Chris Mcilmoyle 52.17% (23)
119 IIBA Ciaran Green 44.44% (99)
274 IIBA Robin Gamble 29.91% (107)
W %
348 IIBA Ann Patton 29.41% (17)
560 IIBA Sam Whyte 33.33% (6)
598 IIBA Grainne Murphy 26.67% (15)
60 IIBA Raymond Stubbs 75.63% (119)
637 IIBA George Tanner 32.91% (79)
53 SE Jörgen Karlsson 60.66% (361)
W %
165 WAL Alun Thomas 15.86% (145)
209 IIBA Roland Nixon 60.00% (30)
143 IIBA Nigel Norris 51.43% (35)
602 IIBA David Malcomson 16.67% (6)
36 WAL Andrew Jones 64.29% (252)
637 IIBA Owen Kelly 51.58% (95)
W %
29 ENG Thomas Coles 48.43% (159)
617 IIBA Barbara Elliott 20.69% (58)
336 IIBA Richard Glass 46.67% (15)
268 IIBA Stuart McSorley 69.72% (109)
22 IIBA Martin McNicholl 73.71% (175)
532 IIBA Frank Cunningham 47.22% (72)
W %
123 IIBA Jamie Crozier 48.76% (121)
21 IIBA Rodger Armour 46.77% (124)
215 IIBA Michael McKim 34.33% (67)
144 BE Nico Segers 34.69% (49)
68 IIBA Brandon Sayer 69.70% (33)
354 IIBA Michael Campbell 50.00% (20)
W %
618 NO Ida Marie Haukjem 15.79% (19)
622 CY Jan Seidler 15.38% (13)
2 ENG Peter Roberts 74.92% (295)
14 ENG Stephen Proctor 70.30% (303)
5 IIBA Mark Beattie 79.57% (416)
236 IIBA Uel Finlay 34.45% (119)
W %
171 IIBA Hannah Cochrane 63.89% (72)
312 ENG David Chittock 29.13% (127)
17 ENG Daniel Sands 62.56% (211)
221 IIBA Dean Craig 22.22% (36)
680 IIBA Stephen Mulholland 39.13% (69)
33 ENG Elise Daniell 42.67% (232)
W %
126 IIBA Nigel Graham 56.36% (55)
38 ENG Mark Spalding 45.21% (73)
683 IIBA Sandra Weston 16.67% (6)
160 IIBA Suzanne Finlay 48.10% (158)
222 IIBA Alistair Mahaffy 45.93% (135)
548 IIBA Harry Wilson 41.89% (74)
W %
120 SE Conny Svensson 36.54% (52)
666 IIBA Aoife Fay 0.00% (24)
292 IIBA Dean Foley 50.00% (24)
304 IIBA Shane Magennis 41.86% (86)
130 IIBA Adam Rankin 65.17% (89)
168 IIBA David Bonner 62.86% (70)
W %
23 ENG Mitchell Young 66.09% (233)
184 IIBA Nathan Nixon 42.86% (35)
52 SE Eroll Morina 60.98% (41)
560 IIBA Ivan Craig 51.33% (150)
541 IIBA Nigel Hamilton 59.41% (101)
223 IIBA Stevie McCall 54.55% (44)
W %
48 WAL John Jillings 47.62% (168)
30 CY Simon Pridham 68.69% (99)
622 IIBA Anne Mullarkey 15.38% (13)
109 IIBA James Stevenson 61.11% (18)
135 IIBA Valerie Witherow 50.00% (110)
541 IIBA William Esler 30.34% (89)
W %
231 IIBA Ricky Cochrane 66.15% (65)
580 IIBA Trevor Stubbs 22.22% (45)
78 IIBA Adam Gilmour 59.79% (97)
530 WAL Kyle Bainbridge 17.95% (39)
39 WAL Rory Gittoes 60.32% (63)
253 IIBA Stephen Clarke 35.19% (108)
W %
169 IIBA Chris Duncan 51.61% (93)
47 SCO Bob Naylor 55.65% (124)
334 IIBA David Cunningham 42.00% (50)
58 IIBA Damian McCabe 70.97% (31)
323 ENG Ryan Steadman 35.23% (88)
560 IIBA Angus Barnes 48.11% (106)
W %
20 BE Jonathan Payne 69.11% (437)
N/A IIBA Tommy Litcho 37.50% (8)
98 ENG Edward Law 37.10% (62)
484 IIBA Sean Breslin 33.33% (30)
139 IIBA Charlie Clarke 48.86% (88)
19 WAL Arwel Morgan 72.03% (143)
W %
75 IIBA Rachel McDonnell 57.14% (63)
267 IIBA Justin Rafferty 28.00% (75)
341 IIBA Thomas Martin 42.42% (33)
94 IIBA Mark Hamilton 59.32% (59)
444 IIBA Brian Mccoy 23.81% (84)
204 SE Magnus Nordin Aronsson 59.34% (91)
W %
16 IIBA Paul Cairnduff 57.45% (188)
518 IIBA Gemma Hamilton 28.57% (49)
18 ENG Steven Roberts 59.26% (189)
6 ENG Alex Kley 72.95% (207)
381 NO Olav Jeremiassen 38.61% (101)
57 ENG John Lax 53.02% (298)
W %
549 IIBA Carmel McKim 17.65% (51)
384 IIBA Sam Rodgers 40.54% (37)
238 IIBA Ivan McClintock 48.72% (39)
410 BE Suzanne Steele 18.55% (221)
72 IIBA David Peden 57.78% (45)
81 IIBA David McBride 63.16% (57)
W %
77 IIBA David McCullough 67.16% (67)
387 IIBA Esther Forster 40.38% (52)
50 ENG Darren Brown 38.73% (142)
345 IIBA Jamie Beatty 35.14% (37)
179 IIBA Gary Burke 67.14% (70)
180 IIBA Ian McElroy 50.00% (38)
W %
304 WAL Stephen Bainbridge 42.31% (78)
243 IIBA John Sloan 52.94% (34)
67 IIBA Steven Stafford 53.85% (65)
104 IIBA Gerard Moen 53.06% (147)
83 IIBA Glenn Harvey 57.14% (266)
31 WAL Dafydd Howell 60.53% (190)
W %
51 WAL Cennydd Howell 60.71% (112)
493 IIBA Robert Kidd 47.62% (105)
153 IIBA Alan McCombe 46.22% (119)
636 IIBA Michael Reid 28.38% (74)
15 SCO Lawrence Moffat 67.63% (207)
25 SE Joel Häger 65.96% (426)
W %
227 IIBA Rachel Cochrane 60.27% (73)
713 IIBA Sean Toman 8.33% (12)
666 ENG Phil Mills 28.57% (14)
41 IIBA Sam Moore 52.42% (330)
182 IIBA Shane Hand 68.42% (57)
148 IIBA William Boggs 74.31% (144)
W %
40 IIBA Ian Hobson 81.05% (95)
335 IIBA Jamie West 46.88% (32)
311 NO Anja Ehmke Jeremiassen 30.30% (33)
148 IIBA Steven Jeffers 38.53% (109)
43 ENG Peter Hore 53.68% (231)
59 ENG Steve Burrows 55.77% (104)
W %
247 IIBA Bobby Logan 37.21% (43)
134 BE Johan Bleus 37.33% (75)
162 IIBA Andy Howard 48.88% (178)
4 IIBA Gary McNabb 80.97% (268)
131 IIBA Nathan Minish 48.33% (60)
137 WAL Sam Harvey 63.77% (138)
W %
90 IIBA Kevin McNamee 58.06% (62)
156 IIBA David Smyth 48.00% (25)
205 ENG Jeremy Leach 35.00% (40)
349 IIBA Kyle Gallagher 42.86% (14)
680 IIBA Adrian Tanner 53.85% (65)
412 SE Christer Nordin 62.87% (167)
Official Sponsors
Bowls Trader
Nordic Caravan
Crowne Plaza Belfast
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services