World Masters 2023 draw

The draw for the 2023 World Masters has now taken place. You can see the groups below and the full schedule over on Tournament Software.

The event takes place at Belfast Indoor Bowls Club on the 22nd & 23rd April 2023.

W %
664 IIBA Sarah Mavitty 28.00% (25)
47 IIBA Matthew Hamilton 49.35% (77)
547 WAL Edward Gittoes 23.53% (34)
448 IIBA Paul Doherty 50.00% (6)
505 IIBA Martin Mulholland 33.33% (6)
40 ENG Keith Lackford 55.76% (165)
W %
161 IIBA Devon Wallace 57.69% (26)
54 SE Olle Bäckgren 37.18% (78)
632 BE Maria Vandermaesen 21.43% (28)
268 BE Luc Schorpion 21.74% (46)
90 ENG Nigel Froud 43.75% (64)
234 IIBA Matthew Spence 75.00% (8)
W %
271 IIBA Thomas McClintock 42.11% (19)
631 ENG Angela Midgley 25.00% (12)
524 ENG Arron Steadman 34.15% (82)
30 ENG Paul Seaman 59.22% (206)
6 IIBA Nathan Haire 71.43% (217)
439 IIBA Phil Dennison 57.58% (33)
W %
166 IIBA Mark Granleese 45.00% (20)
429 IIBA Janis McLaughlin 35.71% (14)
600 IIBA Keith Middleton 44.44% (9)
72 ENG Dennis Hinks 47.26% (146)
45 IIBA Nigel Charles 59.44% (180)
461 WAL Catherine Roberts 18.18% (55)
W %
619 IIBA Caolan McHugh 50.00% (8)
381 IIBA Paul Hagan 47.06% (17)
22 ENG Craig Burgess 69.23% (52)
68 IIBA Paul Duff 68.93% (103)
93 IIBA Robbie Foster 55.13% (78)
9 ENG Nigel Nicholls 69.26% (244)
W %
28 ENG John Pye 60.83% (120)
127 IIBA John Elliott 43.55% (62)
170 ENG Lorraine Shorney 31.03% (87)
645 CY Mario Trinci 33.33% (6)
136 IIBA Andrew Cockcroft 46.11% (167)
32 WAL Christopher Hillier 53.19% (141)
W %
226 IIBA Colin Glackin 57.14% (35)
714 IIBA Cathy Hadley 14.29% (7)
395 IIBA Diane Bell 18.92% (111)
194 IIBA Lee Jacob 69.84% (63)
169 IIBA Andrew Leckey 78.16% (87)
351 IIBA Lee Devenney 28.07% (57)
W %
53 ENG Steve Puttock 58.96% (251)
61 ENG Karl Hudson 47.12% (208)
114 IIBA Billy Chapman 44.68% (47)
77 SE Urban Mathiasson 52.00% (25)
10 IIBA Don McNamara 63.72% (226)
456 IIBA Sara Johnston 40.57% (106)
W %
527 ENG Barry McPhillips 38.46% (13)
94 IIBA James Rutledge 63.33% (30)
162 IIBA Adrian McCaw 38.89% (90)
140 IIBA Sean Trainor 62.32% (69)
358 SE Dick Almén 67.16% (201)
330 IIBA William Devenney 39.66% (58)
W %
17 ENG Mark Chittock 61.29% (155)
246 IIBA Declan McLaughlin 56.25% (16)
31 ENG Andrew Shorney 62.50% (96)
59 IIBA Paddy McElvaney 51.92% (156)
296 IIBA Niall Martin 43.75% (32)
240 IIBA Stephen Ferris 37.50% (64)
W %
172 IIBA Lee Hall 40.63% (32)
479 IIBA Darren Mullarkey 37.50% (16)
399 WAL Kate Morgan 26.32% (19)
778 IIBA Caoimhe Doherty 0.00% (6)
7 ENG Edward Sawbridge 72.27% (220)
37 NO Gunnar Frantzen 41.35% (208)
W %
86 IIBA William Parkinson 55.74% (61)
217 ENG Mark McHugh 31.21% (173)
141 IIBA Niall Cox 58.21% (67)
192 IIBA Gerard Conroy 56.25% (64)
14 SE Jonas Häger 58.46% (325)
42 WAL Martin Harries 70.37% (135)
W %
130 ENG Martin Grange 44.93% (69)
101 IIBA Jamie Morrow 54.55% (44)
645 BE Katie Steele 2.78% (36)
505 IIBA Chris Mcilmoyle 33.33% (6)
198 IIBA Ciaran Green 42.53% (87)
208 IIBA Robin Gamble 30.53% (95)
W %
346 IIBA Ann Patton 27.27% (11)
468 IIBA Sam Whyte 33.33% (6)
714 IIBA Grainne Murphy 14.29% (7)
56 IIBA Raymond Stubbs 77.14% (105)
505 IIBA George Tanner 32.91% (79)
11 SE Jörgen Karlsson 61.00% (341)
W %
632 WAL Alun Thomas 14.05% (121)
309 IIBA Roland Nixon 60.87% (23)
183 IIBA Nigel Norris 58.33% (24)
533 IIBA David Malcomson 16.67% (6)
18 WAL Andrew Jones 63.91% (230)
339 IIBA Owen Kelly 51.58% (95)
W %
35 ENG Thomas Coles 50.00% (120)
315 IIBA Barbara Elliott 22.64% (53)
423 IIBA Richard Glass 42.86% (7)
91 IIBA Stuart McSorley 69.72% (109)
92 IIBA Martin McNicholl 71.13% (142)
312 IIBA Frank Cunningham 47.22% (72)
W %
186 IIBA Jamie Crozier 46.73% (107)
50 IIBA Rodger Armour 41.57% (89)
156 IIBA Michael McKim 31.48% (54)
379 BE Nico Segers 38.10% (21)
104 IIBA Brandon Sayer 68.42% (19)
264 IIBA Michael Campbell 53.85% (13)
W %
632 NO Ida Marie Haukjem 15.38% (13)
664 CY Jan Seidler 16.67% (6)
2 ENG Peter Roberts 73.75% (240)
16 ENG Stephen Proctor 69.84% (252)
1 IIBA Mark Beattie 79.25% (371)
274 IIBA Uel Finlay 33.63% (113)
W %
142 IIBA Hannah Cochrane 63.64% (66)
189 ENG David Chittock 28.93% (121)
24 ENG Daniel Sands 60.84% (166)
439 IIBA Dean Craig 12.50% (24)
498 IIBA Stephen Mulholland 39.13% (69)
49 ENG Elise Daniell 42.19% (192)
W %
177 IIBA Nigel Graham 55.00% (40)
63 ENG Mark Spalding 47.37% (38)
664 IIBA Sandra Weston 16.67% (6)
152 IIBA Suzanne Finlay 47.37% (152)
113 IIBA Alistair Mahaffy 47.15% (123)
270 IIBA Harry Wilson 41.89% (74)
W %
201 SE Conny Svensson 30.30% (33)
714 IIBA Aoife Fay 0.00% (12)
374 IIBA Dean Foley 55.56% (9)
226 IIBA Shane Magennis 42.50% (80)
116 IIBA Adam Rankin 64.63% (82)
182 IIBA David Bonner 62.50% (64)
W %
21 ENG Mitchell Young 65.28% (193)
209 IIBA Nathan Nixon 41.38% (29)
175 SE Eroll Morina 52.38% (21)
519 IIBA Ivan Craig 54.41% (136)
203 IIBA Nigel Hamilton 59.41% (101)
399 IIBA Stevie McCall 51.72% (29)
W %
33 WAL John Jillings 48.46% (130)
44 CY Simon Pridham 69.44% (72)
664 IIBA Anne Mullarkey 14.29% (7)
439 IIBA James Stevenson 50.00% (6)
166 IIBA Valerie Witherow 49.48% (97)
369 IIBA William Esler 30.34% (89)
W %
115 IIBA Ricky Cochrane 69.49% (59)
519 IIBA Trevor Stubbs 23.08% (39)
51 IIBA Adam Gilmour 63.89% (72)
374 WAL Kyle Bainbridge 17.95% (39)
82 WAL Rory Gittoes 60.61% (33)
149 IIBA Stephen Clarke 34.74% (95)
W %
110 IIBA Chris Duncan 50.00% (84)
76 SCO Bob Naylor 53.26% (92)
369 IIBA David Cunningham 37.50% (40)
248 IIBA Damian McCabe 83.33% (6)
255 ENG Ryan Steadman 35.37% (82)
279 IIBA Angus Barnes 48.11% (106)
W %
4 BE Jonathan Payne 69.62% (395)
N/A IIBA Tommy Litcho 37.50% (8)
339 ENG Edward Law 32.26% (31)
632 IIBA Sean Breslin 37.50% (8)
137 IIBA Charlie Clarke 50.67% (75)
39 WAL Arwel Morgan 72.90% (107)
W %
179 IIBA Rachel McDonnell 51.22% (41)
413 IIBA Justin Rafferty 27.42% (62)
423 IIBA Thomas Martin 42.31% (26)
67 IIBA Mark Hamilton 59.57% (47)
535 IIBA Brian Mccoy 26.15% (65)
259 SE Magnus Nordin Aronsson 58.82% (85)
W %
23 IIBA Paul Cairnduff 54.86% (144)
438 IIBA Gemma Hamilton 28.57% (35)
26 ENG Steven Roberts 57.04% (142)
15 ENG Alex Kley 71.34% (164)
304 NO Olav Jeremiassen 36.96% (92)
80 ENG John Lax 51.26% (277)
W %
347 IIBA Carmel McKim 17.65% (51)
333 IIBA Sam Rodgers 26.92% (26)
128 IIBA Ivan McClintock 54.17% (24)
321 BE Suzanne Steele 19.46% (185)
142 IIBA David Peden 53.13% (32)
95 IIBA David McBride 67.65% (34)
W %
78 IIBA David McCullough 66.04% (53)
645 IIBA Esther Forster 42.11% (38)
112 ENG Darren Brown 31.00% (100)
345 IIBA Jamie Beatty 33.33% (24)
184 IIBA Gary Burke 66.67% (63)
200 IIBA Ian McElroy 52.00% (25)
W %
108 WAL Stephen Bainbridge 42.31% (78)
146 IIBA John Sloan 53.57% (28)
160 IIBA Steven Stafford 51.11% (45)
121 IIBA Gerard Moen 54.76% (126)
43 IIBA Glenn Harvey 57.63% (236)
36 WAL Dafydd Howell 61.21% (165)
W %
52 WAL Cennydd Howell 58.70% (92)
325 IIBA Robert Kidd 50.51% (99)
104 IIBA Alan McCombe 44.76% (105)
518 IIBA Michael Reid 30.88% (68)
13 SCO Lawrence Moffat 67.68% (164)
12 SE Joel Häger 66.93% (384)
W %
84 IIBA Rachel Cochrane 62.12% (66)
714 IIBA Sean Toman 8.33% (12)
645 ENG Phil Mills 28.57% (14)
29 IIBA Sam Moore 53.36% (283)
307 IIBA Shane Hand 67.35% (49)
34 IIBA William Boggs 74.31% (144)
W %
20 IIBA Ian Hobson 82.72% (81)
124 IIBA Jamie West 46.88% (32)
369 NO Anja Ehmke 20.83% (24)
321 IIBA Steven Jeffers 35.42% (96)
57 ENG Peter Hore 54.26% (188)
68 ENG Steve Burrows 54.65% (86)
W %
263 IIBA Bobby Logan 34.38% (32)
501 BE Johan Bleus 27.78% (36)
96 IIBA Andy Howard 48.26% (172)
3 IIBA Gary McNabb 80.91% (220)
109 IIBA Nathan Minish 47.27% (55)
107 WAL Sam Harvey 63.08% (130)
W %
85 IIBA Kevin McNamee 56.25% (48)
268 IIBA David Smyth 46.15% (13)
251 ENG Jeremy Leach 35.00% (20)
461 IIBA Kyle Gallagher 33.33% (6)
538 IIBA Adrian Tanner 53.85% (65)
131 SE Christer Nordin 62.87% (167)
Official Sponsors
Bowls Trader
Drakes Pride
Taylor Bowls
Power Porsgrunn
Bowls is Bowls
Techniheat Plant Services
Drumlin Lane Self Catering
iamcrystalgoddess